Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11kotkow.10891507_409068295922585_5263339580287993859_ngk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/legimi gryficegk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.11listopada.ulotka gazety 2gk-is-96.jpglink
http://gryfice.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/galerie.LACZWARTKI.prod.ceidg.gov.plgk-is-96.jpglink
«
»
Loading…
A+ A A-

XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach.

Uprzejmie zawiadamiamy, że XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 25 lutego 2020 r. (wtorek) godz. 10:00.

Rada obradować będzie w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

Porządek obrad do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Strefa Ciepła Baltic Pipe w Gryficach!

Rusza cykl pikników edukacyjnych pn. Strefa Ciepła Baltic Pipe, których organizatorem jest GAZSYSTEM. Podczas ferii zimowych w kilku miejscowościach na trasie planowanego gazociągu Baltic Pipe dzieci i młodzież z opiekunami będą mogli wziąć udział w interaktywnych eksperymentach chemicznych, zabawach oraz konkursach.

Czytaj dalej...

ZODR w Barzkowicach infomuje.

Rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
Artykuł do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Marching Camp vol.I, pierwsze kompleksowe ogólnopolskie warsztaty dla zespołów marszowych. Warsztaty odbywają się:
- w Gryficach
- 4 oraz 5 kwietnia 2020 roku

Każdy uczestnik warsztatów ma możliwość uczestnictwa w 3 rodzajach zajęć prowadzonych przez instruktorów:

Czytaj dalej...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w zakresie oceny i wyboru oferty na realizację zadania "Przeciwdziałanie alkoholizmowi-prowadzenie Klubu Abstynenta" w Gryficach. Wynika to z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z 20 stycznia 2020 r. Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020, którego celem jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice.

Czytaj dalej...

W czwartak, 06 lutego br. w Gryfickim Domu Kultury odbyły się eliminacje miejsko-gminne Małego Konkursu Recytatorskiego, konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych gminy Gryfice. Komisja Konkursowa oceniała recytatorki (w konkursie wzięły udział tylko dziewczęta!), występujące w trzech kategoriach wiekowych, wg kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku, kultura słowa, interpretacja utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj dalej...

Wykaz wszystkich jednostek wraz z dokładnymi danymi kontaktowymi do pobrania w załączeniu.

Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie składu komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizację pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

XXI MEMORIAŁ IM. SŁAWOMIRA BIAŁEGO.

Gmina Gryfice jako główny sponsor zaprasza Państwa serdecznie na XXI Memoriał Piłki Siatkowej im. Sławomira Białego o Puchar Burmistrza Gryfic, który odbędzie się w dniach 08-09.02.2020 r., na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Wstęp wolny, zapraszamy serdeczenie!

Czytaj dalej...

Jak pisał K. I. Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie". 50 lat temu Państwo Barbara i Zdzisław Maślij przyrzekali sobie: „miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską", które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne.

Czytaj dalej...

INWESTUJ W GRYFICACH!

Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. M. J. Piłsudkiego znajdujących się w podstrefie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE.

Ogłoszenie do pobrania w załączeniu.

Czytaj dalej...

Zapraszamy na "Bezpieczne ferie z Gryfickim Domem Kultury" 10-21.02.2020

Czytaj dalej...

Gryficki Dom Kultury zaprasza na wernisaż wystawy rzeźby autorstwa Wojciecha Bernasińskiego pt. "Drugie życie drzewa". Wernisaż odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Muzeum i Galerii "Brama".

Wystawa będzie czynna przez luty i marzec 2020 r.

Czytaj dalej...

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej. Ogłoszenie o trwających konsultacjach społecznych wraz z projektami dokumentów dostępne jest pod adresem internetowym: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia.

Czytaj dalej...

Transmisja z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gryficach - zapraszamy.

TRANSMISJA

Czytaj dalej...

Zapraszamy do Strefy Ciepła Baltic Pipe!

Rusza cykl pikników edukacyjnych pn. Strefa Ciepła Baltic Pipe, których organizatorem jest GAZSYSTEM. Podczas ferii zimowych w kilku miejscowościach na trasie planowanego gazociągu Baltic Pipe dzieci i młodzież z opiekunami będą mogli wziąć udział w interaktywnych eksperymentach chemicznych, zabawach oraz konkursach. W ich trakcie dowiedzą się więcej na temat inwestycji Baltic Pipe – strategicznego projektu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Czytaj dalej...

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej...

"Spotkanie Noworoczne - 2020" - fotorelacja.

Spotkanie Noworoczne 2020. Burmistrz Andrzej Szczygieł podsumował miniony rok, dziękując mieszkańcom, samorządowcom i całej społeczności za współpracę w obszarach gospodarki, kultury i przestrzeni społecznej.

Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk