Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/gryfice/public_html/gryfice.eu/images/Fabryczna
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/Fabryczna


Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 lutego 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus
A+ A A-

URZĄD MIEJSKI W GRYFICACH MODERNIZUJE DROGI GMINNE

Z początkiem sierpnia Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach przejął plac budowy i przystąpił do remontu drogi oraz chodników na ul. Fabrycznej w Gryficach. Prace obejmą również remont parkingu dla samochodów osobowych oraz remont istniejących skrzyżowań tj. ul. Cukrowniczej i drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2-go marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – ul. Fabryczną w m. Gryfice należy zaliczyć do dróg klasy „D” – dojazdowa. Ulica ta mimo znacznej szerokości jezdni jest ulicą ślepą (bez przejazdu) i kończy się na bramie byłej Cukrowni Gryfice.


Zadanie swym zakresem obejmuje:

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu krawędzi jezdni, ciągów pieszych, parkingów wraz z projektowanymi rzędnymi ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.

- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu i utylizacją.

 

Roboty ziemne

- wykonanie wykopów koparkami (koparko-ładowarkami) z wywozem gruntu;

 

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta;

- wykonanie warstwy odsączająco - odcinającej z piasku;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- obramowanie nawierzchni krawężnikiem ustawionym na ławie betonowej z oporem lub obrzeżem na podsypce pisakowej;

 

Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni chodników i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie nawierzchni parkingów

 

Roboty wykończeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza, zieleńców, skarp z obsianiem trawą;

 

Koszt prac: 144.000 zł brutto

 


stan na dzień 08.09.2014 r.

 

 

 

stan na dzień 12.08.2014 r.

 


{gallery}Fabryczna{/gallery}

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk