Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
A+ A A-

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:

1)  osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego,

2)  osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3)  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w województwie utworzono 114 okręgów wyborczych. W 98 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 16 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 212 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ m.in. na:

  • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
  • projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
  • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi
  • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie

 Apel Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej:

 

Koleżanko/Kolego Rolniku! Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy. Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej! Swym zaufaniem obdarz najlepszych!

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*