Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa
A+ A A-

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:

1)  osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego,

2)  osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3)  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w województwie utworzono 114 okręgów wyborczych. W 98 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 16 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 212 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ m.in. na:

  • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
  • projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
  • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi
  • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie

 Apel Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej:

 

Koleżanko/Kolego Rolniku! Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy. Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej! Swym zaufaniem obdarz najlepszych!

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk