Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:25 marca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
A+ A A-

KONTYNUACJA REALIZACJI PROJEKTU: "MOŻLIWOŚCI NA MIARĘ UMIEJĘTNOŚCI (...)"

Projekt „Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice” to przedsięwzięcie obejmujące realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w SP4 i Gimnazjum Nr 2 w latach szkolnych 2013/14 i 2014/15. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz gminy Gryfice. Jednym z celów projektu jest podniesienie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i językiem obcym (angielskim) oraz podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i rozumowania, zastosowania informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach uwzględniała zarówno potrzeby uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-fizycznych, jak i uczniów osiągających niższe wyniki w nauce oraz uczniów niepełnosprawnych. Zajęcia z uzdolnionymi były prowadzone w czterech grupach (po dwie z matematyki i przyrody). Dla słabszych organizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego (po pięć grup) oraz języka angielskiego (dwie grupy), a dla niepełnosprawnych zajęcia socjoterapeutyczne oraz logopedyczne. Każda z 18 grup liczyła od min. 8 osób, a tygodniowa liczba godzin 1-2 na grupę. Dla uczestników zajęć objętych dowozem do szkoły zapewniono dodatkowe odwozy. 

Organizację zajęć poprzedzono zakupem sprzętu i pomocy dydaktycznych umożliwiających stosowanie aktywnych forma nauczania i wykorzystywania nowych technologii informacyjnych. Wśród nich tablica multimedialna z projektorem i laptopem do prezentacji, pomoce do nauki przyrody, matematyki, języka polskiego i angielskiego.

 

 

Uzupełnieniem i uatrakcyjnieniem zajęć były wycieczki autokarowe oraz piesze, połączone z prowadzeniem obserwacji i badań przyrody. Podczas dwóch wycieczek do Szczecina, zwiedzano muzeum, fortyfikacje i podziemne trasy turystyczne oraz zabytki miasta. Kolejna wycieczka odwiedziła wystawę EUREKA, gdzie poznano budowę Układu Słonecznego, historię podboju Kosmosu, ruchów Ziemi i ich następstw.  Wycieczkę do Koszalina połączono z nauką języka angielskiego – uczniowie uczestniczyli w seansie filmowym z oryginalną (angielski) ścieżką dźwiękową. Podczas trzech wycieczek do Dobrzycy oraz jednej do Przelewic zwiedzano ogrody tematyczne Hortulus, poznawano gatunki drzew i krzewów, techniki rozmnażania roślin, oceniano liczbę gatunków na danym obszarze. Krótsze wycieczki autokarowe sprzyjały poznawaniu bliższej okolicy, jej historii, środowiska przyrodniczego (Trzebiatów, Kamień Pomorski, Niechorze, Trzęsacz).

 

 

W ramach zajęć z matematyki uzdolnieni badali tajemnice tabliczki mnożenia, poznawali techniki szybkiego liczenia w pamięci, sposoby budowania kwadratów magicznych. Uczniowie mieli okazję do opanowania podstaw liczenia na japońskim liczydle SOROBAN.  Poznano wiele gier matematycznych (liczbowych i geometrycznych), modyfikowano ich zasady, poszukiwano strategii wygrywających. Arytmetyka modulo i jej praktyczne znaczenie poprzedziły zagłębienie się uczniów w kryptografię. Uczniowie poznali oraz praktycznie stosowali szereg metod szyfrowania i deszyfrowania, w tym wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel jako maszyny szyfrującej. Na bazie zgromadzonych doświadczeń opublikowano w dwumiesięczniku Refleksje dwa duże artykuły. Jeden poświęcony technikom liczenia w pamięci, drugi – kryptografii w szkole podstawowej. Zorganizowano Mistrzostwa Szkoły w Kryptografii i Dzień Liczby PI. Trójka uczestników projektu: Łukasz Waszyński, Jakub Kubiak i Błażej Borysewicz zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Szczecinie, a Łukasz uzyskał tytuł laureata.

W ramach zajęć popularyzujących przyrodę uczniowie przeprowadzali liczne obserwacje w terenie, gromadzili materiał, opracowywali zielniki, przygotowywali prezentacje i plakaty poświęcone różnym problemom środowiska naturalnego. Większość uczestników tych zajęć brało udział w całorocznym Turnieju Przyrodniczym.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego stworzyły uczniom szansę na nadrobienie zaległości edukacyjnych w podstawowych obszarach wiedzy, rozbudzenie zainteresowań i poprawę własnej samooceny. Uczniowie pracujący w mało licznych grupach wykazywali się większą aktywnością, uczyli się organizacji własnej pracy i odpowiedzialności za siebie i grupę. Rozwijali swoje kompetencje w zakresie komunikowania się w języku ojczystym i języku angielskim. Pogłębiali wiedzę na temat historii i kultury naszego regionu, potrzeb i zagrożeń środowiska.

Wskazana jest kontynuacja zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, zajęć wyrównawczych. Ponadto należy wyposażyć kolejne sale lekcyjne w komputery z dostępem do Internetu i tablice interaktywne.

W najbliższych dniach zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który przewiduje przedłużenie okresu jego realizacji do końca 2015 roku. Gmina Gryfice otrzyma dodatkowe środki na realizację projektu w wysokości ponad 180 tyś. zł. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia, oraz na zakup 10 tablic multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Gryficach.

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk