Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 maja 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
A+ A A-

POZYSKAJ DOTACJĘ DO 5000 ZŁ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje? Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności? Chcesz wzmocnić swoją organizację? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś tak, przyjdź na spotkanie informacyjne, by dowiedzieć się:

- kto może ubiegać się o mikrodotacje?
- na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
- jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
- jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
- czy trzeba mieć wkład własny?
- jak ubiegać się o mikrodotację?
- na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotacje?

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Koszalinie realizuje projekt MIKRODOTACJE – Małe Inicjatywy Lokalne z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego a ambasadorem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci mikrodotacji, które będą skierowane do grupy docelowej, do której należą:

1. Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, które:

1) posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;

2) zostały wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,

3) kwoty przychodów za ostatnie 12 miesięcy nie może przekraczać 25 tys. zł.

Mogą się one ubiegać się o:

-   przyznanie dotacji na swój rozwój,

-   przyznanie dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, o ile jest to sfera  zgodna z jej statutowym obszarem działania.

2. Grupy nieformalne, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

 

Na realizację ciekawych inicjatyw można otrzymać Mikrodotację nawet do 5000 złotych!!!

Nabór wniosków jest do 31 sierpnia 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą wsparcia oraz zasadami ubiegania się o Mikrodotację.

Więcej informacji na: www.mikrodotacje-MIL.karrsa.pl (kliknij)

Dnia 27 lipca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Gryficach   (Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice) w sali 102 odbędzie się spotkanie informacyjno-animacyjne na temat projektu.

Podczas spotkania dowiecie się Państwo co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o wsparcie finansowe. Przeanalizujemy również wzór wniosku o dofinansowane, regulamin konkursu oraz odpowiem na Państwa pytania.

Informuję, że na spotkaniu jest ograniczona liczba miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu!

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk