Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GRYFICE

Gmina Gryfice mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfice, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfice, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • wpis zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

Mieszkańcy Gminy Gryfice poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:

  • informację na stronie internetowej urzędu
  • informację w prasie i mediach lokalnych
  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

 Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 15 lipca prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., z Poznania.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury. 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*