Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

Mając na uwadze pomoc tegorocznym maturzystom ze środowisk popegeerowskich, ANR zwróciła się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Programie Stypendiów Pomostowych.

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,

  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl

  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł lub 1.480 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.) gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

 

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Aplikacja internetowa Programu Stypendiówzostanie aktywowana 1 lipca 2016 r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA, wraz załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl.

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*