Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:5 czerwca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria
A+ A A-

"WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO GRYFIC...CZYLI PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE OBWODNICY GRYFIC"

W dniu 07.07.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbyło się spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Gryfice w sprawie budowy pierwszego etapu obwodnicy miasta Gryfice, która połączy drogi wojewódzkie nr 105, 109 i 110.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, który przywitał zgromadzonych gości i przedstawił zakres robót jakim objęty miałby być pierwszy etap budowy obwodnicy. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z Wicemarszałkami Jarosławem Rzepą i  Tomaszem Sobierajem, w swoich krótkich wystąpieniach jednogłośnie podkreślali, jak ważnym przedsięwzięciem dla całego województwa zachodniopomorskiego będzie rozpoczęcie prac nad obwodnicą Gryfic, która wpłynie nie tylko na tereny własne Gminy – pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, ale również na drogi m.in. Powiatu Gryfickiego.

Spotkanie obfitowało w konkretne uzgodnienia dotyczące realizacji całego zdania budowy obwodnicy oraz podziału obowiązków współpracy. Marszałek Geblewicz zapewnił, że Województwo Zachodniopomorskie ze swojej strony zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej włącznie z kosztorysem inwestorskim. Gmina Gryfice natomiast przeprowadzi na własny koszt zmiany w dokumentacjach planistycznych oraz współfinansować będzie dokumentację projektową poszczególnych szczebli inwestycji. Samorząd gminny ma także pokryć część kosztów na wykup nieruchomości, które są niezbędne do dalszej realizacji zadania.

Podpisy pod porozumieniem złożyli Marszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego: Olgierd Geblewicz, Jarosław Rzepa i Tomasz Sobieraj oraz Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł.                                        

Słowa aprobaty i zadowolenia dotyczące ww. współpracy wyrazili również uczestniczący w spotkaniu radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć i Artur Łącki oraz Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk