Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A+ A A-

ZOSTAŃ LOKALNYM ANIMATOREM OWES W SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ!

AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego (RPO WZ 2014-2020) przez Aktywa Plus Emilia Kowalska przy współpracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Korzyści z uczestnictwa w ALA:

 • poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora);
 • nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy;
 • nabycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje  i społeczności lokalne/grupy nieformalne;
 • możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia;
 • uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej (wizytach studyjnych, targach, eventach);
 • reprezentowanie OWES w środowisku lokalnym;
 • poznanie innych uczestników ALA;
 • wymiana dobrych praktyk.

Adresaci ALA to aktywni mieszkańcy regionu szczecińskiego (powiatów goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, Miasta Szczecin, Miasta Świnoujście), angażujący się na rzecz społeczności lokalnych, tj.:

 • Przedstawiciele społeczności lokalnych (grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, itp.);
 • Osoby fizyczne zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii społecznej;
 • Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, osp, spółdzielni inwalidów, itp.).

 

Jak wygląda ALA?

I ETAP Spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, celem poszukiwania i wyłonienia lokalnych liderów - kandydatów na Lokalnego Animatora OWES

II ETAP Zajęcia edukacyjne - kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą,  animowania lokalnych społeczności, współpracy, budowania partnerstw, tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, źródeł finansowania.

III ETAP Doradztwo - z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych.

Udział w etapach I, II i III jest obligatoryjny, aby otrzymać tytuł Lokalnego Animatora OWES, natomiast etapy IV i V są fakultatywne, jednakże serdecznie zapraszamy do skorzystania z pełnej ścieżki ALA.

IV ETAP Wydarzenia animacyjne - debaty, targi, eventach, wizyty studyjne, aby doświadczyć istnienia i działania realnego podmiotu, inspiracji, motywacji do działania.

V ETAP Konkurs na dotację - najlepsze przedsięwzięcie aktywizujące społeczność lokalną, które otrzyma dofinansowanie (dotację na realizację ufundowaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES) - dedykowany tylko Lokalnym Animatorom OWES.

OBECNIE TRWA REKRUTACJA do Akademii Lokalnego Animatora realizowanych w powiatach: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Edycja ALA 2016 obejmuje 6 grup (po 1 w każdym powiecie) po 10 osób.

 

Aby wziąć udział w ALA należy:

wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarczyć go do OWES Szczecin:

- pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 220, 71-004 Szczecin

- e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- faxem na nr: 91 444 31 63

lub przyjść na spotkanie animacyjne (terminy i miejsca spotkań ogłaszane będą na bieżąco na www.aktywneowes.pl w zakładce Aktualności)

Więcej informacji o ALA i REGULAMIN UCZESTNICTWA na:

www.aktywneowes.pl

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk