Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 stycznia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian
A+ A A-

Informacja - bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin


PREZES
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

 

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:
� nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
� nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami
spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
� przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną
podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
� używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
� stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli
oraz ochron układu oddechowego;
� oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
� nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*