Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A+ A A-

Zakończenie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „przy Redze"

Gmina Gryfice zakończyła i przystąpiła do rozliczenia projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej – Gmina Gryfice" w Gryfickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Teren strefy obejmuje 17,75 ha i został utworzony z 85% wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Przedmiotem projektu było uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C" przy ul. Piłsudskiego w Gryficach. W ramach kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych wybudowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, sieć kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem zawiesin, stację transformatorową wraz z przyłączem energetycznym i transformatorem, drogę wewnętrzną wraz z placem manewrowym oraz zjazd z drogi wojewódzkiej.
Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy przemysłowej C „przy Redze" w Gryficach dzięki jej kompleksowemu uzbrojeniu. Celem szczegółowym jest zwiększenie powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych i dostosowanie oferty terenów inwestycyjnych do oczekiwań inwestorów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk