Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 listopada 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Renata, Witold, Konrad
A+ A A-

„Gospodarka wodno-ściekowa" pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice".

 

 

                    

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja typu:„ Gospodarka wodno-ściekowa" pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice"
mająca na celu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

25.05.2017 r Gmina Gryfice podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowościach Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice"
Całkowita wartość inwestycji – 1 064 811,00 zł
Pomoc ze środków „EFRROW" w wysokości 63,63% - 550 844,00 zł.
Termin realizacji – marzec 2019 r.

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych.
Celem planowanej operacji jest poprawa życia mieszkańców oraz uzyskanie efektu ekologicznego spełniającego wymagania aktualnych norm emisji ścieków oczyszczonych, poprzez wybudowanie dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Baszewice i Ościęcin Gminy Gryfice oraz przełączenie do tych oczyszczalni mieszkańców w/w miejscowości.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk