Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:16 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A+ A A-

„Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice.”

                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja typu:„ Gospodarka wodno-ściekowa" pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice."

mająca na celu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

25.05.2017 r Gmina Gryfice podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na „Budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice".
Całkowita wartość inwestycji – 672 847,15 zł
Pomoc ze środków „EFRROW" w wysokości 63,63% - 348 075,00 zł.
Termin realizacji – maj 2018 r.

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych.
Celem planowanej operacji jest uzyskanie efektu ekologicznego spełniającego wymagania aktualnych norm emisji ścieków oczyszczonych, poprzez wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice oraz przyłączenie do tej oczyszczalni 198 mieszkańców w/w miejscowości.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk