Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 sierpnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard
A+ A A-

"SPOTKANIE POKOLEŃ" W TRZYGŁOWIE.

Jestem niezwykle rad, że mogliśmy się zgromadzić po raz pierwszy od czasu zakończenia działalności Stacji Hodowli Roślin – mówił podczas „Spotkania Pokoleń" byłych pracowników zakładu, które odbyło się w minioną sobotę w Trzygłowie, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą ludziom tworzącym i pracującym przez lata w placówce.


– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy się zgromadzić tu w Trzygłowie  po raz pierwszy od czasu zakończenia działalności Stacji Hodowli Roślin. Od kilku lat wspólnie z małżonką myśleliśmy, żeby się spotkać. Dwa lata temu ta idea zaczęła nabierać kształtów. Stąd nasze rozmowy z przyjaciółmi, z byłymi pracownikami, nawiązanie kontaktów. I pytanie czy jest potrzeba, czy chcemy się zobaczyć. Wniosek był jeden – mówił podczas spotkania w Trzygłowie, burmistrz Andrzej Szczygieł, który przepracował wiele lat w trzygłowskiej stacji. – Jesteśmy z mężem szczęśliwi, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie. Próbowaliśmy dotrzeć naprawdę do wszystkich, ale było bardzo ciężko, żeby znaleźć adresy i spotkać się – mówiła Joanna Szczygieł, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, w której gościnnych progach mogli się zatrzymać goście.
Sobotnie spotkanie rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, w celebrę której ks. Mateusz Szymczak włączył również były pracowników. Następnie barwny korowód przemaszerował przez miasto, prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą Red Swing Low do miejsca, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę a także posadzono trzy dęby. W „Spotkaniu Pokoleń" wzięli udział byli pracownicy zakłady, a także ich rodziny i dyrektorzy, którzy kierowali jednostką w kolejnych latach. Pierwszym dyrektorem zakładu był nieżyjący Stanisław Hlebowicz, który przybył do Trzygłowa w 1969 roku wspólnie z małżonką. Kolejno na czele zakładu stał Stanisław Swora, Stanisław Senczyszyn, dyrektor Leon Momot. – Wspominamy również nieżyjących dyrektorów Tadeusza Koguta, Józefa Odziobę i Stanisława Lisa.
Do grudnia 1948 roku funkcjonowało w Trzygłowie gospodarstwo pomocnicze Armii Radzieckiej 1 grudnia 1948 roku ostatni żołnierze komendantury radzieckiej opuścili Trzygłów. Majątek przeszedł w posiadanie PZN. Rok później powstał Zespół PGR z siedzibą w Barkowie, od 1952 roku w Trzygłowie. Od 1 lipca 1969, a praktycznie od 1 stycznia 1970 roku nastąpiła kolejna zmiana formy organizacyjnej powstała Stacja Hodowli Roślin. W okresie działalności SHR powstało wiele obiektów obiektów hodowlanych, zaplecza technicznego, a także nowe mieszkania, przedszkole zakładowe, stołówka pracownicza, ośrodek zdrowia i wiele obiektów kulturalnych i sportowych. Po przemianach ustrojowych w kraju, taka forma funkcjonowania gospodarstwa państwowego została wyczerpana. W latach 1989 – 1993 następowało „wygaszanie"  działalności SHR, aby w 1994 roku zakończyć funkcjonowanie.

Galeria

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk