Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:20 czerwca 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
A+ A A-

Urząd z Certyfikatem ISO 9001:2015.

Mając na uwadze konieczność stałego doskonalenia i świadczenia usług najwyższej jakości oraz podnoszenia kultury obsługi klienta, w dniach 27-29.08.2018 r. został przeprowadzony przez firmę TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie audit certyfikacyjny wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Zakres auditu obejmował „Realizację zadań publicznych określonych w przepisach prawa i podejmowanych z własnej inicjatywy". Oceniono zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy, a także skuteczność w realizacji założonych celów. Sprawdzono czy wprowadzone w Urzędzie standardy zarządzania są stosowane i realizowane zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, a procesy związane z realizacją usług przebiegają prawidłowo. Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdziła, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, w wyniku czego Urząd Miejski w Gryficach otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, numer identyfikacyjny ID: 9108626047 na okres 3 lat tj. do 27.12.2021 r. Dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania Urząd poprawia skuteczność i efektywność działania i osiąganych rezultatów,  dba o większe zadowolenie klienta, upowszechnienia dobre praktyki zarządcze, racjonalnie gospodaruje zasobami, tak aby uzyskać korzyści zarówno dla Urzędu, jak i jego klientów.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk