Logo
Wydrukuj tę stronę

Gryfice z nowym budżetem.

Radni byli jednomyślni głosując we wtorek na projektem budżetu Gminy Gryfice. To będzie kolejny dobry rok dla miasta, które w 2019 roku wyda ponad 112 mln złotych na bieżące potrzeby, utrzymanie swoich jednostek, a także inwestycje.

- Jestem zadowolony z decyzji radnych. To kolejny tak ambitny budżet dla gminy Gryfice. Zaplanowaliśmy w nim m.in. dokończenie dużych inwestycji jak choćby budowa domu wielorodzinnego przy Jana Dąbskiego ale także wykonanie dokumentacji pod budowę żłobka, a także nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz dokumentację i budowę Gryfickiego Centrum Kultury – mówi burmistrz Andrzej Szczygieł.
W przyszłorocznym budżecie po stronie wydatków wpisano kwotę 112.460.533,06 zł. Z czego 101 mln stanowią wydatki bieżące, zaś 10 mln zł wydatki majątkowe. Wpływy do gminnej kasy zaplanowano na poziomie 106.860.533,06 złotych. Deficyt w kwocie 5,6 mln złotych zostanie pokryty z zaciągniętego przez gminę kredytu na sumę 5 mln złotych.

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk