Logo
Wydrukuj tę stronę

TELEFON BEZPIECZEŃSTWA DLA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

 
Polska Organizacja Turystyczna uruchamia w okresie letnim „Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych przebywających w Polsce”. Akcję tę podejmujemy już od 2002 roku.

Przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Sportu i Turystyki, oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

„Telefon bezpieczeństwa” umożliwia nie tylko pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych, które mogą spotkać zagranicznych turystów, ale oferuje także wsparcie w sprawach związanych z np.: kłopotami ze zdrowiem, zaginięciem dokumentów, jak też uzyskaniem informacji turystycznej.

Turyści mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii  800 200 300 dla telefonów stacjonarnych, a także z płatnego wg. cenników sieci numeru telefonu komórkowego: +48 608 599 999.

Telefon funkcjonuje w czasie tzw. wysokiego sezonu turystycznego tj.: w terminie pierwszy poniedziałek czerwca – do ostatniego dnia roboczego września w godzinach 10:00-22:00. Usługa obsługiwana jest przez informatorów w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim pod nadzorem Komendy Głównej Policji, co znacznie przyspiesza podejmowanie interwencji w nagłych przypadkach.

Realizacja usługi wspierana jest działaniem promocyjnym wśród turystów poprzez publikację ponad 120 tysięcy ulotek rocznie z numerami telefonów w co najmniej 3 wersjach językowych. Ich dystrybucja prowadzona jest za granicą przez wybrane ambasady polskie, Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, rozdawane są też na przejściach granicznych, lotniskach, centrach informacji turystycznej.

 

Informacja: Polska Organizacja Turystyczna

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk