Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/gryfice/public_html/gryfice.eu/images/palac
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/palac


Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

GRYFICE REPREZENTOWANE W PAŁACU PREZYDENCKIM

W poniedziałek 10 czerwca 2013 r. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Zbigniew Hłąd wraz z uczniami: Nikolą Terką i Mateuszem Hłądem- posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży, przebywali w Pałacu Prezydenckim, gdzie zostali zaproszeni do udziału w seminarium pt.” Samorządy uczniowskie mają głos.”

Celem spotkania było podkreślenie ważnej roli samorządów uczniowskich. Uczestnicy dyskutowali o cechach dobrego samorządu oraz sposobach instytucjonalnego wspierania samorządów uczniowskich. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Koalicją na rzecz samorządów uczniowskich.

Konferencję poprowadziła Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W debacie wziął również udział Przemysław Krzyżanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z edukacją na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, kuratorzy oświaty, nauczyciele oraz młodzież.

 „Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale też kształtowania postaw" - powiedziała prezydencka minister Irena Wóycicka, otwierając w Pałacu Prezydenckim seminarium.  Wóycicka przypomniała, że w szkole już od najmłodszych lat powinny być kształtowane takie postawy i umiejętności jak: współpraca, współdziałanie i współodpowiedzialność: „ Dlatego tak dużą nadzieję pokładamy w rozwoju samorządności uczniowskiej" - zaznaczyła.
„Ważne jest, by samorządność szkolna była samorządnością rzeczywistą, by uczniowie współuczestniczyli w decyzjach i współkształtowali decyzje, które ich dotyczą. To szczególnie ważne w Polsce, ponieważ Polska jest krajem - potwierdza to wiele badań - o niskim kapitale społecznym, a więc o niskim poziomie zaufania, niskim poziomie umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności" - powiedziała prezydencka minister.
Seminarium  podzielone było na dwa panele dyskusyjne:

panel I: Jak instytucjonalnie wspierać samorządy uczniowskie? oraz panel II: Co to znaczy dobry samorząd?
Jak mówił Michał Tragarz, koordynator Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, z badań prowadzonych wśród uczniów wynika, że postrzegają oni samorząd jako niewielką grupę osób realizującą cele swoje i nauczycieli, rzadko uznają samorząd za swoich rzeczywistych przedstawicieli; w efekcie uczniowie identyfikują samorząd   z organem władzy działającym na poziomie szkoły, a nie z formą samoorganizacji wszystkich uczniów. Dlatego - według Olgi Napiontek z Fundacji Civius Polonus - ważne jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach: przeprowadzonych w sposób przejrzysty, przy zagwarantowaniu wszystkim szansy na poznanie i zrozumienie programów kandydatów oraz udziału w głosowaniu.

Olga Napiontek podkreśliła też wagę zapewnienia samorządom uczniowskim prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły. „Samorządy działają oddolnie i odpowiadają na potrzeby uczniów" – mówiła –„(...) przez swoich przedstawicieli współdecydują o sprawach szkoły”, prowadzony jest dialog, a ogromną rolę odgrywają konsultacje i referenda". Pani Napiontek zwróciła też uwagę na ważną rolę nauczyciela - opiekuna samorządu, który powinien być wybierany przez uczniów.

"Kluczem do sukcesu są ludzie: młodzi zaangażowani w życie szkoły oraz nauczyciele i Dyrektor, którzy stworzą im przestrzeń do działania" - powiedziała Lucyna Bojarska, autorka książki:  „Samorząd nie bibelot". W podobnym tonie wypowiadało się wielu uczestników spotkania, akcentując silnie rolę Dyrektora szkoły, od którego zależy to czy zostaną stworzone warunki do powołania i działania samorządu uczniowskiego. Jednocześnie gospodarze spotkania zwracali uwagę, że nauczyciele i dyrektorzy nie zawsze doceniają rolę samorządności uczniowskiej w procesie wychowania i edukacji obywatelskiej młodych ludzi.

"Samorządność uczniowska w codziennym życiu szkoły wydaje się nie dość doceniana" - oceniła Napiontek. Stąd Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich postuluje m.in. nadanie znaczenia samorządności uczniowskiej. "Zależałoby nam na tym, by Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako główna instytucja kreująca politykę edukacyjną państwa dała skuteczny i wyraźny sygnał, że samorząd uczniowski, to jest ważny mechanizm w szkole, ważny mechanizm rozwijania kompetencji obywatelskich" - powiedziała.

Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski zadeklarował, że rozwój samorządności uczniowskiej jest bardzo ważny z punktu widzenia resortu edukacji.

Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie jedenastu organizacji pozarządowych (m.in. Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Fundacji Civis Polonus), powstałych z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem działania koalicji jest wzmocnienie pozycji samorządów uczniowskich.

 W trakcie seminarium było wiele głosów które chcą wspierać działania samorządów uczniowskich, co było miłym zaskoczeniem. W trakcie seminarium mieliśmy możliwość wymiany poglądów, oraz pochwalenie się dobrymi praktykami stosowanymi w naszej szkole. W Gimnazjum Nr 1 samorząd uczniowski ma duże wsparcie ze strony Dyrektora szkoły oraz opiekuna samorządu Pani Danuty Gasperowicz wybranej w sposób demokratyczny przez uczniów. Wnioski z pobytu zostaną przekazane na zebraniu samorządu uczniowskiego. Miejsce przeprowadzenia seminarium oraz osoby zaproszone podkreślały rangę i ważność poruszanego tematu. Było to pełne wrażeń doświadczenie oraz możliwość spotkania tak wielu ciekawych ludzi reprezentujących różne instytucje państwowe zaangażowane w pracę na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu uczniowskiego.

 

Informacja: Nikola Terka i Mateusz Hłąd

{gallery}palac{/gallery}

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*