Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:10 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Amelia, Filip, Witalis
A+ A A-

WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach Oddział dla Dzieci zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „W Krainie Wierszy Juliana Tuwima”.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i twórczości Juliana Tuwima poprzez udział dzieci w różnorodnych działaniach plastycznych, w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima.

Nagrody, dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia w dniu 12 września 2013 r. o godz. 16:00 w Oddziale dla Dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

 Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci klas od I do IV szkól podstawowych.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej do wybranego wiersza Juliana Tuwima.
 4. Pracę można wykonać dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.) na kartce w formacie A3 lub A4.
 5. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę konkursową.
 6. Każda praca musi być podpisana: tytuł wiersza do jakiego została wykonana, nazwisko i imię autora oraz wiek uczestnika. Uwaga: Brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania ilustracji, a im bogatsza technika tym większa szansa na zwycięstwo.
 7. Prace należy wykonać i dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Biblioteki do dnia 26 sierpnia 2013 roku. Złożone prace nie będą zwracane.
 8. Prace nie spełniające wymogów konkursowych nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych – wyłonienie zwycięzców oraz przyznania nagród.
 10. Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania.
 11. Prace zostaną wyeksponowane w holu i pomieszczeniach Biblioteki.

Foto: olawa24.pl

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk