Logo
Wydrukuj tę stronę

WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach Oddział dla Dzieci zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „W Krainie Wierszy Juliana Tuwima”.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i twórczości Juliana Tuwima poprzez udział dzieci w różnorodnych działaniach plastycznych, w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 - Rokiem Juliana Tuwima.

Nagrody, dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia w dniu 12 września 2013 r. o godz. 16:00 w Oddziale dla Dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

 Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci klas od I do IV szkól podstawowych.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej do wybranego wiersza Juliana Tuwima.
 4. Pracę można wykonać dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.) na kartce w formacie A3 lub A4.
 5. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę konkursową.
 6. Każda praca musi być podpisana: tytuł wiersza do jakiego została wykonana, nazwisko i imię autora oraz wiek uczestnika. Uwaga: Brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania ilustracji, a im bogatsza technika tym większa szansa na zwycięstwo.
 7. Prace należy wykonać i dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Biblioteki do dnia 26 sierpnia 2013 roku. Złożone prace nie będą zwracane.
 8. Prace nie spełniające wymogów konkursowych nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych – wyłonienie zwycięzców oraz przyznania nagród.
 10. Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Oceniane będą walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania.
 11. Prace zostaną wyeksponowane w holu i pomieszczeniach Biblioteki.

Foto: olawa24.pl

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.