Logo
Wydrukuj tę stronę

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Z okazji 94. rocznicy powstania Policji Państwowej w sali widowiskowej Gryfickiego Domu Kultury odbyła się uroczysta odprawa w trakcie której wręczono awanse na wyższe stopnie oraz przyznano nagrody pieniężne.

Oprócz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gryficach w uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  insp. Jan Pytka, przedstawiciele władz samorządowych, jednostek współpracujących na co dzień z policją oraz innych służb mundurowych.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Gryficach  insp. Andrzej Spaczyński wygłosił przemówienie, zaprezentował zebranym dokonania policjantów w minionym roku. Poinformował, iż w pierwszym półroczu bieżącego roku gryficka policja znacząco ograniczyła przestępczość, co jest przecież jednym z głównych zadań policji. Zanotowano również spadek ilości wszczętych postępowań przygotowawczych o 6,6% przy 2,5 % wojewódzkiej, stwierdzono aż  o 20,8 % mniej przestępstw, co przy 6,5% w województwie plasuje KPP w Gryficach w ścisłej czołówce w woj. zachodniopomorskim. Komendant zaznaczył, iż jest to kolejny rok, w którym odnotowano tak tak duże ograniczenie przestępczości w powiecie gryfickim. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 r. w pierwszych półroczach 2012 i 13 roku zanotowano łącznie spadek stwierdzonych przestępstw aż o 39,5 % , przy woj. spadku o 7,3 %. Świadczy to o bardzo dobrej pracy funkcjonariuszy KPP w Gryficach na rzecz swoich mieszkańców, na ich rzecz ich bezpieczeństwa. Komendant podkreślił, że Święto Policji to hołd dla wszystkich oddanych w służbie policjantów. Wraził szacunek dla trudnej służby,  za którą grono policjantów otrzymało awanse w stopniach. Na wyższe stopnie awansowano 40 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse otrzymało 17 policjantów, w korpusie sierżantów 22 policjantów, natomiast w korpusie posterunkowych 1 policjant.

Na stopień:

aspiranta sztabowego  Policji mianowano:

- st. asp. Mirosława Bracha (detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Rewalu, 12 lat służby  w Policji)

- st. asp. Grzegorza Rydzyńskiego (detektywWydziału Kryminalnego KPP w Gryficach, 13 lat służby w Policji)

 

starszego aspiranta Policji mianowano:

- asp. Krzysztofa Frankowskiego (z-ca dyżurnego Zespołu Dyżurnych WPiRD KPP w Gryficach  , 18 lat służby w Policji)

- asp. Krzysztofa Gustera (detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Rewalu, 15 lat służby w Policji)

- asp. Józefa Habę ( detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Trzebiatowie, 23 lata służby w Policji)

- asp. Sławomira Wiśniewskiego (dzielnicowy zespołu dzielnicowych KP w Rewalu , 18 lat służby w Policji)

- asp. Krzysztofa  Żurka ( detektyw WK KPP w Gryficach, 15 lat służby w Policji)

 

aspiranta Policji mianowano:

- mł. asp. Daniela Korocha (dzielnicowy zespołu dzielnicowych KP w Rewalu, 12 lat służby w Policji)

- mł. asp. Michała Łukaszewskiego (dzielnicowego zespołu dzielnicowych WPiRD KPP w Gryficach, 7  lat służby w Policji)

- mł. asp. Tomasza Siniarskiego (przewodnik psa służbowego ZPI WPiRD KPP w Gryficach, 10 lat służby w Policji)

- mł. asp. Jacka Słodkowskiego (detektyw Zespołu Kryminalnego PP w Płotach, 9 lat służby w Policji)

- mł. asp. Jarosława Witkowskiego (zastępca dyżurnego zespołu dyżurnych WPiRD KPP w Gryficach,  14 lat służby w Policji)

- mł. asp. Krzysztofa Zielińskiego ( kontroler ruchu drogowego WPiRD KPP w Gryficach, 22 lata służby w Policji)

 

młodszego aspiranta Policji mianowano:

- sierż. sztab. Annę Frank (dzielnicowa Zespołu Dzielnicowych  WPiRD KPP w Gryficach, 10 lat służby w Policji)

- sierż.sztab. Jacka Pierzchałę (dzielnicowy zespołu dzielnicowych WPiRD KPP Gryficach, 22 lata służby w Policji)

- sierż.sztab. Mariusza Sidorowicza (asystent WPiRD KPP w Gryficach, 23 lata służby w Policji)

- sierż.sztab. Zbigniewa Zwolińskiego ( kontroler ruchu drogowego WPiRD KPP Gryfice, 17 lat służby w Policji)

 

Sierżanta sztabowego Policji mianowano:

- st. sierż. Roberta Bartmańskiego (referent Zespołu Prewencji KP w Trzebiatowie, 6 lat służby w Policji)

- st. sierż. Rafała Ćwiertnię (detektywa Wydziału Kryminalnego KPP w Gryficach, 6 lat służby w Policji)

- st. sierż. Dawida Czajkę (detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Trzebiatowie,7 lat służby w Policji)

- st. sierż. Annę Hołod (referent Zespołu Kryminalnego KP w Trzebiatowie, 6 lat służby w Policji)

- st. sierż. Wojciecha Hakena (referent Referatu Ruchu Drogowego  KPP w Gryficach,6 lat służby w Policji)

- st. sierż. Marcina Klocka (referent Zespołu Patrolowo -Interwencyjnego KP w Rewalu, 5 lat służby w Policji)

- st. sierż. Arkadiusza Kędzierskiego ( dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Płotach,5 lat służby w Policji)

-st. sierż. Agnieszkę Połum (referent Wydziału Kryminalnego KPP w Gryficach, 5 lat służby w Policji)

- st.sierż. Pawła Pabina ( referent zespołu patrolowo-interwencyjnego KP w Rewalu, 5 lat służby w Policji)

-st. sierż. Artura Piechowicza (dzielnicowy zespołu dzielnicowych KP w Trzebiatowie, 6 lat służby w Policji)

- st. sierż. Henryka Szarejko (referenta zespołu kryminalnego Posterunku Policji w Płotach, 5 lat służby w Policji)

- st. sierż. Dorotę Turowską ( referentareferatu ruchu drogowego KPP w Gryficach, 7 lat służby w Policji)

- st. sierż. Sławomira Wołodkiewicza (detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Rewalu, 6 lat służby w Policji)

 

starszego sierżanta Policji mianowano:

- sierż. Roberta Blachurę ( referent Zespołu Patrolowo-Interewencyjnego KP w Trzebiatowie, 4 lata służby w Policji)

- sierż. Radosława Jankowskiego ( referent WK KPP w Gryficach, 5 lat służby w Policji)

- sierż. Sebastiana Kulewicza (policjanta Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego KP w Rewalu, 10 lat służby w Policji)

- sierż. Cezarego Pasternaka ( policjant zespołu dzielnicowych WPiRD KPP w Gryficach, 5 lat służby w Policji)

-sierż. Agnieszkę Podgórską (policjanta zespołu dzielnicowych WPiRD KPP w Gryficach, 5 lat służby w Policji)

-sierż. Pawła Swosińskiego (policjant Zespołu Prewencji KP w Trzebiatowie,4 lata służby w Policji)

 

 

sierżanta Policji mianowano:

- st.post. Artura Kozłowskiego (policjant ZPI KPP w Gryficach, 4 lata służby w Policji)

-st.post. Pawła Lipińskiego (policjant ZPI KPP w Gryficach, 3 lata słuzby w Policji)

-st.post. Mateusza Niemirskiego (policjant zespołu ds. prewencji PP Płoty, 4 lata służby w Policji)

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach rozkazem personalnym nr 153 z dnia 12.07.2013r. na stopień starszego posterunkowego Policji mianował:

 - post. Adama Jankowskiego (policjant  Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Gryficach,  3 lata służby w Policji)

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryficach  insp. Andrzej Spaczyński z dniem 01 sierpnia 2013r.  mianował również policjantów na wyższe stanowiska służbowe :

- mł. asp. Jacka Pierzchałę na stanowisko zastępcy dyżurnego WPiRD KPP w Gryficach;

- st.sierż. Agnieszkę Podgórską na stanowisko referenta zespołu dzielnicowych WPiRDKPP w Gryficach

- st.sierż. Cezarego Pasternaka na stanowisko referenta zespołu dzielnicowych WPiRDKPP w Gryficach;

- sierż. sztab. Agnieszkę Połum na stanowisko asystenta zespołu do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą WK KPP w Gryficach;

- sierż. sztab. Artura Piechowicza na stanowisko dzielnicowego zespołu dzielnicowych KP w Trzebiatowie;

- st.sierż. Sebastiana Kulewicza na stanowisko referenta zespołu patrolowo-interwencyjnego KPP w Gryficach;

- sierż.sztab. Fabiana Karwowskiego na stanowisko dzielnicowego zespołu dzielnicowych ds. prewencji Posterunku Policji w Płotach.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wysoką efektywność w pracy Komendant Powiatowy Policji w Gryficach wyróżnił nagrodami pieniężnymi 96 funkcjonariuszy oraz 23 pracowników cywilnych.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013r. odznaczył medalem złotym za długoletnią służbę podinsp. Jan Kargula – Komendanta Komisariatu Policji w Rewalu. (podinsp. Jan Kargul w Policji służy od 1985 roku, tak więc w szeregach Policji jest już 28 lat).

Życzenia i wiele ciepłych słów oraz pochwał gryficcy policjanci usłyszeli od samorządowców powiatu gryfickiego.

Podczas uroczystości głos zabrał również Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka, który podsumował pracę gryfickiej jednostki, podziękował za trud wkładany w służbę i życzył wszystkiego najlepszego policjantom i ich rodzinom. Słowa uznania i podziękowania skierował również do pracowników policji, których praca jest równie ciężka, odpowiedzialna i bardzo potrzebna. Uroczystą odprawę uświetnił występMłodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gryficach, działającej w gryfickim Domu Kultury,  pod  kierunkiem pana Krzysztofa Malickiego.

 

Informacja: asp. Edyta Klepczyńska

                 Oficer Prasowy KPP Gryfice

{gallery}odprawa{/gallery}

Media

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk