Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:17 lutego 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz
A+ A A-

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić. Szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r.

na terenie województwa zachodniopomorskiego przez IT Team wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Projekt oferuje całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe wraz z egzaminami ECDL Core lub Start.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 50 roku życia, które nie potrafią obsługiwać komputera, mają miejsce zamieszkania w województwie zachodniopomorskim w gminach wiejskich, wiejsko - miejskich oraz miastach do 25tys mieszkańców. Pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.
Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy:
•    materiały dydaktyczne
•    refundację kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
•    catering


Certyfikaty ECDL:
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•    wzrost pozycji na rynku pracy,
•    większa pewność utrzymania zatrudnienia,
•    wzrost mobilności,
•    wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.


ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:
•    wzrost wydajności i jakości pracy,
•    redukcja kosztów,
•    wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
•    wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładaja się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:
•    podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
•    otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
•    korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe oraz spełniać następujące warunki:

- wiek 50 - 64 lata

- miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w gminach wiejskich, wiejsko - miejskich lub miastach do 25 tysięcy mieszkańców

- posiadanie niskich umiejętności komputerowych

Pierwszeństwo udziału :

  • długotrwale bezrobotni,
  • zatrudnienie na stanowisku wymagającym umiejętności komputerowych,
  • niepełnosprawność,
  • brak możliwości samodzielnego sfinansowania,
  • korzystanie z OPS
  • bezrobocie bez zasiłku

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.ecdlszczecin.eu/

foto: regiopraca.pl

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk