Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 lipca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary
A+ A A-

MUSISZ JĄ MIEĆ !

Gryfice. Dzieje Miasta- taki tytuł nosi monografia Gryfic finansowana przez Urząd Miejski. Została ona opracowana w pełnym zakresie chronologicznym począwszy od pradziejowego osadnictwa po czasy współczesne.

Jest także pierwszą próbą ukazania w języku polskim najważniejszych momentów z dziejów miasta w historiografii polskiej po 1954 r. Ich dopełnienie stanowią materiały m.in. na temat lokalnych wydarzeń gospodarczych i politycznych, działalności organizacji społeczno-kulturalno-sportowych, a także badania poświęcone kościołom i związkom wyznaniowym. Głównym przyczynkiem powstania publikacji była przypadająca w 2012 r. 750. rocznica nadania Gryficom praw miejskich przez księcia Warcisława III Dymińskiego.

Merytoryczną stroną opracowania monografii zajął się Uniwersytet Szczeciński przy aktywnym wsparciu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Całość opracował zespół autorów- historyków, zarówno profesjonalistów, jak i gryfickich pasjonatów historii miasta
oraz jego popularyzatorów, pod kierownictwem naukowym znanego badacza dziejów Pomorza Zachodniego prof. dr hab. Tadeusza Białeckiego.

Monografia powinna być jedną z ważniejszych pozycji w biblioteczce każdego miłośnika regionu oraz ludzi związanych z tym miastem. Wydanie można nabyć w Kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz w miejscowych księgarniach; zostało wydrukowane w nakładzie 1000 egzemplarzy. Cena: 50 zł (twarda oprawa).

 

Słowo od Burmistrza:

Ambicją każdego większego miasta jest posiadanie własnej monografii. I my – mieszkańcy Gryfic – taką ambicję posiedliśmy. Tak się złożyło, że do powstania monografii przyczyniły się uroczystości 750-letniej rocznicy nadania miastu praw miejskich. Nie bez wpływu pozostawał również fakt, że dotychczas, pomimo upływu 67 lat polskich Gryfic, miasto to nie doczekało się jeszcze własnej historii w ojczystym języku. Pierwsza monografia autorstwa gryficzanina, niemieckiego nauczyciela miejscowego gimnazjum, Hermana Riemanna (1822-1889) Geschichte der Stadt Greinfenberg in Pommern powstała z okazji uroczystych obchodów 600-lecia nadania grodowi praw miejskich (1862). Publikacja napisana ponad sto lat temu, obecnie już przestarzała, niezwykle trudno dostępna. Na drugą monografię gryficzanie musieli więc czekać 250 lat, a jej opracowanie przyspieszyły uroczystości wspomnianej rocznicy uzyskania przez Gryfice praw miejskich. Autorami monografii zostało kilkanaście osób, w większości historyków Uniwersytetu Szczecińskiego, pod kierownictwem naukowym znanego badacza dziejów Pomorza Zachodniego prof. dr hab. Tadeusza Białeckiego.

Gryfice, podobnie jak każde inne miasto, posiada swoją historię, począwszy od pierwszej wzmianki o nadaniu im praw miejskich, w roku 1262 do zakończenia drugiej wojny światowej oraz okres powojenny, kiedy miasto znalazło się w nowych granicach Polski. Zatem Niemcy i Polacy mają wspólny portret miasta. Jego mieszkańcy tworzyli wszelki dobra materialne i duchowe Gryfic. Wśród nich byli budowniczowie i architekci wznoszący bramy wjazdowe do miasta, kościoły, mury obronne i baszty, także strażnicy miejscy broniący miasta przez wrogami. To wreszcie zwykli mieszkańcy, którym w tym mieście upływało zwykłe codzienne życie. Wiele pokoleń przewinęło się ponad siedmiowiekowe dzieje Gryfic. Każde z nich w rozwój miasta wniosło niemały trud, wykazało hart ducha i nie zawiodło swego miejsca zamieszkania, gdy trafił je pożar, a dżuma zbierała żniwo śmierci i kiedy wielokrotnie targane było burzami wojen.

Już ponad pół wieku oblicze współczesnego miasta kształtują gryficzanie, których związek z miastem rozpoczął się w roku 1945, kiedy w konsekwencji koszmaru II wojny światowej doszło tutaj do dramatycznej, bezprecedensowej wymiany ludności. Miasto zasiedlone zostało ludnością z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej oraz ludnością z innych regionów Polski, dla której Gryfice na trwałe stały się małą ojczyzną. Konstrukcja monografii została tak zaprojektowana, ażeby proporcje pomiędzy dawnymi a nowymi laty dziejów miasta zachować w rozsądnych wymiarach, które w pełni odzwierciedlałyby jego przeszłość.

Gryfice uwolnione od politycznych ograniczeń systemu totalitarnego od roku 1990, oddane inicjatywie mieszkańców, zdecydowanie wyładniały, rozwijają się nieustannie, chociaż  nie rozwiązano dotąd w pełni wielu bolączek, takich jak wysokie strukturalne bezrobocie. Szansy na likwidację tego uciążliwego dla miasta problemu upatrujemy nie tylko w konkretnych działaniach władz miasta, ale także w aktywności całej miejskiej społeczności. Należy mieć nadzieję, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem wszystkich uczestników życia społecznego i gospodarczego urzeczywistniają się nasze plany, dzięki czemu miasto nasze Gryfice zasłuży na wizerunek miasta XXI wieku; dobrze urządzone, przyjazne mieszkańcom i przybyszom- dające szansę obecnym i przyszłym pokoleniom na zaspokajanie swoich potrzeb.

Na jednej ze stron monografii znajdą Czytelnicy nazwiska 98 burmistrzów miasta nad Regą piastujących ten urząd od XVI wieku do roku 1945. Kilkanaście z tych nazwisk wyrytych zostało na tablicach epitafijnych znajdujących się we wnętrzu kościoła WNMP w Gryficach, na których opiewane są zasługi dla miasta i praca. Na kartach monografii znajdziemy także nazwiska burmistrzów polskich Gryfic po roku 1945, z lat pionierskich: Mieczysława Tachera i pierwszego wybranego w demokratycznych wyborach w roku Stanisława Gołębiewskiego.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że znalazłem się w gronie burmistrzów 750 – letniego miasta, że przyszło mi sprawować tę zaszczytną funkcję i wspólnym wysiłkiem z jego mieszkańcami kształtować oblicze współczesnych Gryfic. Należy zgodzić się z redaktorem naukowym monografii prof. dr hab. Tadeuszem Białeckim, że w treści w prezentowanej pracy nie wyczerpują wszystkich dylematów z bogatej historii miasta. Można jednak mieć nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić wartościową gryficjanę, dzięki której będzie również inspiracją do podejmowania dalszych rozważań nad miastem – jego przeszłością, dniem dzisiejszym oraz perspektywami rozwoju.

 

                                                                                                                                         Andrzej Szczygieł – Burmistrz Gryfic

 

 

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk