Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
A+ A A-

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY GRYFICE

Burmistrz Gryfic ogłasza XV edycję konkursu dla mieszkańców miasta i gminy Gryfice pn. ,,Mój balkon, mój ogród przydomowy, moja działka ogrodowa - pełna kwiatów”.

Jeśli:

masz piękny balkon lub ogród przydomowy na terenie miasta lub na terenie wiejskim Weź udział w konkursie !

Zgłoś również swoją działkę ogrodową położoną na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Gryficach.

W tej sprawie informacji udzielać będą Zarządy poszczególnych ogrodów działkowych, którzy zachęcą właścicieli ogrodów do wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie.

Konkurs przyczyni się do upiększenia naszego miasta oraz wsi. Ogrody i działki dają wymierne efekty, a także pobudzają i mobilizują świadomość społeczną. Dzięki pracowitości i aktywności wszystkich uczestników konkurs będzie miał pozytywny wpływ na rzecz utrzymania dotychczasowych i tworzenia nowych terenów zielonych w naszym mieście. Udział w konkursie to efekt poprawy warunków życia, rekreacji i wypoczynku naszego społeczeństwa. Laureaci konkursu za włożony trud codziennej dbałości o własne otoczenie uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, które zostaną wręczone podczas dożynek. Pisemne zgłoszenia w kategorii „Mój piękny balkon, Mój ogród przydomowy – pełen kwiatów” będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej pok. 202, II piętro,

Tel. (91) 38-532-52

Osobą do kontaktu jest pracownik Urzędu Miejskiego w Gryficach – Alicja Wiznerowicz

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 13 czerwca 2014 roku

Regulamin konkursu dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w pok. 202, II piętro.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzę wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększenia naszej gminy.

Burmistrz Gryfic-Andrzej Szczygieł

 

 

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk