Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
A+ A A-

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 30 kwietnia  2014 r. (środa)  godz. 9:00. Rada obradować będzie w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Projekt porządku obrad jak niżej oraz do pobrania.

1. Sprawy regulaminowe

            a – otwarcie sesji

            b – stwierdzenie prawomocności obrad

            c – przyjęcie protokołu XLVI sesji RM

            d – ustalenie porządku obrad

 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami.

 3. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Gryfice.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie  działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrody z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie  nadania nazwy urzędowej ulicy na działce Nr 10/2 w obrębie Nr 1 miasta Gryfice i działce Nr 439/6 obręb Rzęskowo gmina Gryfice.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Gryfice w znaku towarowym.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryficach.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady.

 13. Interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

 zdjęcie: pisz.wm.pl

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk