Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:19 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
A+ A A-

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 30 kwietnia  2014 r. (środa)  godz. 9:00. Rada obradować będzie w sali 102 Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Projekt porządku obrad jak niżej oraz do pobrania.

1. Sprawy regulaminowe

            a – otwarcie sesji

            b – stwierdzenie prawomocności obrad

            c – przyjęcie protokołu XLVI sesji RM

            d – ustalenie porządku obrad

 2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami.

 3. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Gryfice.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w harmonogramie  działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrody z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie  nadania nazwy urzędowej ulicy na działce Nr 10/2 w obrębie Nr 1 miasta Gryfice i działce Nr 439/6 obręb Rzęskowo gmina Gryfice.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Gryfice w znaku towarowym.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryficach.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady.

 13. Interpelacje radnych.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

 zdjęcie: pisz.wm.pl

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*