Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2019 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

ROCZNICA 6 MARCA

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gryficach rozpoczęły się obchody 68. rocznicy wyzwolenia Gryfic. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta i gminy, poczty sztandarowe, uczniowie szkół, delegacje jednostek i środowisk lokalnych, mieszkańcy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która zapewniła oprawę muzyczną.

Celebrujący wspominał o tych, którzy wyzwalali nasze miasto i modlił się w intencji wszystkich gryficzan. Odśpiewano również hymn Boże, coś Polskę. Następnie poczty sztandarowe kolejno wymaszerowały pod pomnik papieża, gdzie wiceburmistrz złożył kwiaty.
Przy dźwiękach instrumentów dętych, prowadzeni przez kapelmistrza w odświętnym pochodzie zebrani udali się ulicami miasta w kierunku Placu Zwycięstwa, gdzie miał miejsce uroczysty apel. Rynek miasta został przybrany flagami, a przy pomniku pamięci wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa i polskości ziemi gryfickiej zapalono znicze. Pułkownik Bernard Byczkiewicz poproszony o krótkie wspomnienie tamtych szczególnych dni opowiadał:
Pierwsze dni były bardzo niebezpieczne. Ci ludzie z rozbitych jednostek niemieckich, szczególnie z korpusu SS (…) polowali tutaj na naszych żołnierzy. Skrytobójczo zostało zabitych siedemnastu żołnierzy, których nazwiska są umieszczone na Domu Kultury (…) Co drugie nazwisko na tablicy to są żołnierze-tułacze. Trzeba przyznać, że było tak niebezpiecznie, że w końcu marca dwudziestu siedmiu uzbrojonych niemieckich żołnierzy ciągle przebywało w Skalinie, cztery kilometry od Gryfic. (…) Tu, na tym pięknym placu, gdzie stoimy, był cmentarz wojenny, miejsce zbroczone krwią polskiego żołnierza (…).
Po przemówieniach, wszystkie delegacje gminnych spółek, jednostek, szkół, organizacji i stowarzyszeń przekazały harcerzom wiązanki kwiatów, które zostały złożone przy pomniku. Finalnym punktem obchodów był występ orkiestry nagrodzony gromkimi brawami.

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk