Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
A+ A A-

Zmiany w przepisach o zbiórkach publicznych

Od 18 lipca 2014 r. obowiązywać zacznie ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

 Co się zmienia od 18 lipca 2014 r.

  1. Nowa ustawa likwiduje obecnie występujące zezwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej i zastępuje je wymogiem zgłoszenia jej na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez ministra administracji i cyfryzacji (www.zbiorki.gov.pl).
  2. W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, gdzie będą również  publikowane sprawozdania ze zbiórki. Ramy przejrzystości stworzy więc dostępny dla wszystkich portal – po to, by obywatele mogli poznać różne inicjatywy i zdecydować, czy i jak je wesprzeć. Portal zbierze informacje o organizatorach, celu, miejscu i formie, a także kosztach organizacyjnych zbiórek. Następnie – o tym, co udało się zebrać, i jak datki zostały rozdysponowane. Portal ruszy 18 lipca 2014 roku, z dniem wejścia w życie ustawy.
  3. Zgłoszenia zbiórek publicznych można dokonywać w formie elektronicznej (wymóg podpisania wniosku profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym), a także w postaci papierowej przesyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  4. Zgłoszeniu podlegać będzie jedynie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony cel, który winien mieścić się w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
  5. Zbieranie pieniędzy lub darów za pomocą internetu lub SMS-ów, przelewów na konto nie będzie już podlegało obowiązkowi zgłoszenia. W przypadku zbiórek w internecie przepływ pieniędzy jest rejestrowany i wiadomo, kto komu ile wpłacił.
  6. Tak jak obecnie zbiórkę publiczną będą mogły prowadzić też komitety założycielskie. Minister administracji i cyfryzacji wydał już rozporządzenie, w którym określił wzory sprawozdań z prowadzenia zbiórki publicznej oraz rozdysponowania darów oraz wzór aktu założycielskiego komitetu (Dz. U. z 2014 r., poz. 833). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2014 r.
  7. Oprócz wskazanego powyżej braku konieczności zgłaszania zbiórek prowadzonych np. za pomocą internetu, czyli takich, które zostawiają ślad przepływu środków ustawa w art. 2 wprowadza katalog sytuacji, których nie uznaje za zbiórkę publiczną, tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgłoszenia.
  8. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy (art. 40) do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pozwolenia na przeprowadzenie zbiorki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie  ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników.

 

Więcej informacji: https://mac.gov.pl/zbiorki

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk