Logo
Wydrukuj tę stronę

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

W trosce o podnoszenie jakości pracy oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów Urzędu Miejskiego w Gryficach ze świadczonych usług publicznych w dniu 10.07.2014 r. Zarządzeniem Nr 1181/2014 Burmistrza Gryfic wprowadzony został nowy wzór ankiety badania zadowolenia Klientów.

W związku z wdrożonym systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 oraz chęcią stałego podnoszenia jakości świadczonych usług, Urząd Miejski w Gryficach chce zachęcić Państwa do udziału w badaniach satysfakcji Klientów. Jeśli załatwialiście Państwo w Urzędzie jakąkolwiek sprawę, to warto abyście podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat pracy UM. Druki ankiety znajdują się na stanowiskach pracy. Wypełnione ankiety można zostawić u pracownika Urzędu, wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej na parterze budynku lub wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową www.bip.gryfice.eu lub www.gryfice.eu.

Państwa opinie, sugestie i wnioski będą pomocne w usprawnieniu świadczonych usług.

Poniżej przedstawiamy Państwu formularz ankiety.

Dziękujemy

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk