Logo
Wydrukuj tę stronę

NA KOLEJNYM „ŚNIADANIU CZWARTKOWYM” DZIENNIKARZE USŁYSZELI WAŻNĄ DEKLARACJĘ

Organizacja cyklicznych konferencji prasowych w urzędzie miejskim została bardzo dobrze oceniona przez przedstawicieli regionalnych mediów, którzy zawsze pozytywnie odpowiadają na zaproszenia. Te spotkania są okazją do osobistego przekazania informacji, które w danym czasie są najistotniejsze. Stwarzają także możliwość prowadzenia dyskusji o życiu i polityce gminy oraz szczerej odpowiedzi na pytania nurtujące dziennikarzy i czytelników.

Podczas ostatniej „audiencji" burmistrz Andrzej Szczygieł i jego zastępca Zbigniew Chabowski skierowali do publicznej wiadomości oświadczenie o porozumieniu ich środowisk w kontekście przyszłych wyborów samorządowych o następującej treści:

Wybory samorządowe, jakie odbędą się 16 listopada 2014 r. w Polsce są ważnym krokiem na drodze do pozytywnego rozwoju powiatu i gminy Gryfice. W tym celu, środowiska dotąd pracujące osobno, podejmują wspólne działania. To porozumienie jest kluczem do wprowadzenia zmian gospodarczych, a przede wszystkim społecznych, które są konieczne, lecz ich realizacja jest dziś bardzo trudna. Obecni liderzy tych środowisk, w odpowiedzi na głos mieszkańców, oddają się do ich dyspozycji w wyborach samorządowych, jako kandydaci:
na urząd starosty powiatu gryfickiego – Zbigniew CHABOWSKI, na urząd burmistrza Gryfic Andrzej SZCZYGIEŁ.

Inicjatywa jest wzajemna. Tym samym jest sygnałem, że ta strona sceny nie dzieli się realizując odrębne interesy, ale łączy, zbierając przy wspólnym stole najlepsze decyzje podjęte w środowiskach. Należą do nich między innymi:
- nowe spojrzenie na budżet, nasze wspólne pieniądze, którymi na równych prawach mogłoby dysponować i społeczeństwo, i samorządy, osobista weryfikacja wydatków publicznych – tzw. budżet obywatelski;
- przyjaźniejsza gospodarka mieszkaniowa budowana w oparciu o wspólną pracę jednostek decyzyjnych i obywateli;
- troska o środowisko naturalne, odnawialne źródła energii, fotowoltaika zamiast dużych siłowni wiatrowych;
- stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, które jako jedyny dobry rodzaj relacji mieszkańców z samorządem umożliwia podjęcie próby rozwiązania największego problemu społecznego: bezrobocia.

Podkreślając zasadę szacunku dla innych organizacji, stowarzyszeń i komitetów oraz współpracy, jako jedynego gwaranta rozwoju, środowiska podejmują aktywność przybliżającą im problemy gryfickiej rzeczywistości i reagują na nie. Przeprowadzają diagnozę sytuacji społecznej i gospodarczej podejmując rozmowy z różnymi grupami: przedsiębiorców, nauczycieli, mieszkańców wsi, pracowników, związków zawodowych. Jednocześnie podejmują radykalne działania zwalczające niedopuszczalne praktyki. Ponadto, odpowiadają na potrzeby społeczne organizując przedsięwzięcia rozrywkowe we własnym zakresie i włączają się w akcje charytatywne.
Dając szansę sprzeciwu lub aprobaty dla nowego kierunku porozumienie zachęca do współpracy inne środowiska powiatu i gminy Gryfice.

Gryfice, 14.08.2014

/-/ Andrzej Szczygieł
/-/ Zbigniew Chabowski

Podczas spotkania pojawiły się również komentarze dotyczące pracy w minionym tygodniu:
Sprawiliśmy mieszkańcom Skowron wielką radość. Czekali na tę drogę przez siedemdziesiąt lat. Uważam, że w przyszłości trzeba się lepiej przyjrzeć infrastrukturze wiejskiej – mówił burmistrz odnosząc się do zakończenia nowej inwestycji w gminie i spotkania z mieszkańcami Borzęcina. Podkreślił również, że zakończono kolejny etap prac nad budową basenu w Gryficach. Odbiór techniczny wraz z analizą wód planowany jest na 1 września.

Poruszano również o tematy związane z kulturą. Obecny na konferencji dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej podziękował za wsparcie pomysłu organizacji plenerowego kina. Jest to nie tylko promocja skuteczna biblioteki, ale odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Pojawiła się również propozycja realizacji maratonu filmowego w przyszłym sezonie, jeśli gryficzanom spodoba się tegoroczna impreza. Dziś już wiadomo, że tak się stało. Ta rozmowa sprowokowała również pytanie jednego z dziennikarzy o wspieranie większego udziału gminnych funduszy w kulturze. Burmistrz potwierdził, że jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Natomiast zapytany – z innej strony – o kandydowanie do sejmiku wojewódzkiego odpowiedział, że otrzymał taką propozycję.

Na kolejnej konferencji, przy śniadaniu, dziennikarze będą rozmawiać z burmistrzem o rozpoczęciu nowego roku szkolnego i otwarciu pływalni.


{gallery}sniadanko{/gallery}

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk