Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
A+ A A-

OD ZMIAN W BUDŻECIE DO KAMPANII WYBORCZEJ. BRAK KONSENSUSU NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

ilustracja pochodzi ze strony internetowej: www.kraków.gazeta.pl ilustracja pochodzi ze strony internetowej: www.kraków.gazeta.pl

21 sierpnia to ostateczny termin na ustalenie granic okręgów wyborczych, dlatego na ten dzień konieczne było zwołanie Sesji Rady Miejskiej. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminy zmian w budżecie było wówczas jeszcze w toku. Choć udało się go ukończyć przed sesją nie zachowano tygodniowego odstępu na zapoznanie się z materiałami, który przysługuje radzie.

Mimo to, decyzją przewodniczącego rady i burmistrza, zwołane obrady miały charakter pełnowymiarowy. Konsensusu w sprawie budżetu nie udało się osiągnąć, jednak to nie brak czasu, a nowe propozycje przesunięcia publicznych pieniędzy okazały się największym problemem. Uchwała w tej sprawie może zostać podjęta najwcześniej w piątek.

 

Budżet nie z gumy – odnawiać mury obronne czy nie?

Choć plan budżetowy jest ustalany zawsze na początku roku, to dopiero w trakcie okazuje się, w których okienkach zapisano zbyt małe kwoty. Wówczas przychodzi czas na podjęcie trudnej, ale koniecznej decyzji o przesunięciach i pożyczkach. W związku z tym zaplanowano zaciągnięcie kredytu, który zwiększa deficyt planowany w tym roku do 5 081 931 zł. Chodzi o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych: rewitalizację murów obronnych, którą już od dłuższego czasu interesują się liczni mieszkańcy. Jeszcze się zastanawiamy, czy nie damy rady sfinansować tego z własnych środków, by w przyszłym roku otrzymać zwrot z UE – poinformowała skarbnik gminy.

Mimo, że mowa tu o dużych pieniądzach, to nie tylko ten punkt okazał się sporny. O zasadność zaciągania tak dużej pożyczki przed końcem kadencji zapytał radny Kozak, ale rzeczowa odpowiedź zakończyła dyskusję na ten temat. Prawdziwy konflikt wywołały kolejne propozycje, który znalazły się w projekcie uchwały.

 

Burmistrz: Zależy panu na basenie i estetyce tego miasta, a wycina Pan wyliczenia, zrywa umowy.
Radny Hołubczak: Jestem przewodniczącym – czy to się Panu podoba, czy nie.

 

Projekt uchwały, o którym mowa został przygotowany przez skarbnika gminy, na mocy otrzymanego przez nią pełnomocnictwa burmistrza. W jego przygotowaniu miał również udział przewodniczący klubu radnych oraz komisji budżetu i finansów, który poprosił o uzgodnienia w sprawie niektórych przesunięć. Najważniejsze zmiany, które ostatecznie wprowadzono dotyczyły między innymi utrzymania gospodarki komunalnej, transportu i łączności, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Całość projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie dostępna jest tutaj: http://bip.gryfice.eu/strony/10433.dhtml

Mimo poparcia radnych z klubu Ziemia Gryficka i PSL uchwała nie została jednak podjęta. Zdecydowany sprzeciw zgłosili pozostali radni, argumentując swoje stanowisko brakiem przepisowego czasu na zapoznanie się projektem oraz własnymi pomysłami na przesunięcia w budżecie. Choć rada nie ma prawa do zmiany uchwały, to przysługuje jej przywilej proponowania zmian w projekcie, który wykorzystała, opowiadając się za zmniejszeniem zaplanowanych przez burmistrza wydatków, a dotacją m.in. klubu sportowego Sparta Gryfice w związku z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej oraz zmianami skutkującymi zerwaniem umowy z marszałkiem województwa dotyczącej rewitalizacji murów obronnych. Odmienność stanowisk w tej sprawie sprowokowała zdecydowaną wymianę zdań.

A. Szczygieł: Dzisiaj premier ogłosił termin wyborów, a rzecznik rozpoczęcie kampanii w dniu 27.08. Dlatego prosiłbym nie szantażować nas wszystkich propozycjami i zmianami w budżecie, bo przynajmniej trzeba mieć szacunek dla partnera. Proszę sobie przypomnieć, dwa tygodnie temu poprosił Pan o rozmowę, żeby zrobić niektóre przesunięcia w budżecie. Na Pana prośbę podjąłem taką inicjatywę i wszystkie te uzgodnienia są przyjęte. Dzisiaj Pan ma odwagę wejść na mównicę i wyciąć moje propozycje? To świadczy o hipokryzji. Zależy panu na basenie, a wycina Pan wyliczenia. Zależy panu na estetyce tego miasta, a zrywa pan umowę z marszałkiem województwa na rewitalizację murów obronnych zasłaniając się, że miał pan za krótki termin. To samo mogę powiedzieć o projekcie, który pan w tej chwili przedstawia. Dlatego bardzo proszę: albo wycofuje Pan to, co w tej chwili podjął, albo „róbta co chceta – dwa miesiące lud się wyżywi?"

S. Hołubczak: Moje wystąpienie uważam za w pełni uzasadnione, bo z jednej strony jestem przewodniczącym komisji budżetu i finansów – niezależnie od tego, czy to się Panu podoba, czy nie – a z drugiej strony jestem przewodniczącym klubu radnych. Nie dlatego, że Pan na to pozwolił, czy nie. To radni tego chcieli. Natomiast potwierdzam, że spotkanie, o którym pan mówił miało miejsce. Ja prosiłem o zaplanowanie w budżecie dokończenia ulicy Spacerowej i Pan to zrobił. Dziękuję bardzo. Natomiast wszystkie te zmiany, które zaproponowałem, nie naruszają innych tematów, o których rozmawialiśmy.

A. Szczygieł: Projekt zmian w budżecie przygotowywała – myślę, że Wasza zaufana, pani skarbnik gminy Gryfice. To właśnie ta osoba jest skarbnikiem z Waszej rekomendacji. To jest ośmieszanie pani skarbnik. (...) A ten wniosek o „Sparcie", dotyczący pięciu tysięcy złotych wpłynął wczoraj.
Wycięcie pieniędzy na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji, na bieżące zadania – to nie jest polityczne działanie, Panie Radny Hołubczak, Kandydacie na burmistrza Gryfic? Wszystkie niezbędne dla funkcjonowania tej gminy zmiany uwzględniła w projekcie zmian w budżecie pani skarbnik. Chyba, że są jakieś drobne propozycje, ale nie przesunięcia na zasadzie „sztuka dla sztuki": przenieśmy 50 000 z ZGK na sztandar lub piłki dla „Sparty". (...) Ja mówię, jakie są potrzeby gminy, a nie wyborców.

W tej sprawie nie osiągnięto porozumienia aż do dziś. Przyjęto jedynie propozycję, aby podjęcie decyzji przesunąć o tydzień. Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w piątek. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w obradach, na których zapadają te najważniejsze decyzje.

 

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk