Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
A+ A A-

Członkowie Rady Sołeckiej

Imię i nazwisko sołtysa

Dane kontaktowe

1. Edward Kotlewski

 

Sylwia

SZULC-ŚLIWIŃSKA

 

 tel. 602 478 208

 

2. Barbara Gawryś

3. Ryszard Stańczak

4. Ryszard Perskiewicz

3. Mariola Jóźwiak

 

HISTORIA

BARKOWO (niem. Barckow), wieś, gminna wiejska do 1945 r., położona 9 km na płd. Gryfic, przy drodze do Płot, nad Rejowickim Zbiornikiem Wodnym (Jez. Rejowickie). Pierwsze informacje o słow. wówczas wsi pochodzą z 1277 r., kiedy niejaki Johann von Barkow był wasalem Dubislawa Wotucha, właściciela Płot. Ponownie wymieniona w źródłach w 1316 r.; w XIV w. Barkowo było częścią władztwa rodziny von der Osten z Płot w 1478 r. właścicielem wsi był Otto von der Osten, w 1480 r. była jednak już własnością hrabiów Ebersteinów z Nowogardu, ale tez stanowiła w części źródło dochodów dla prebend kapituły w Kamieniu Pomorskim. W XV w. wieś stanowiła lenno Ebersteinów nadane rodowi von Heydenbreck. W 1626 r. Tyde Heydenbreck był już bezpośrednim lennikiem książęcym z Barkowa. W 1628 r. wieś i majątek składały się z 35 włók małych[1], gospodarstwa chłopskie miały wówczas po 3 włóki. W 1655 r. Georg Heydenbreck dobra barkowskie sprzedał rodzinie von Lepel za 15 tys. guldenów. W 1710 r. wieś nabył kanonik kapituły Johann Koven, który w 177 r. został uszlachcony. W tym czasie we wsi było 6 gospodarstw pełnorolnych i 2 zagrodnicze. W 1775 r. dobra w Barkowie nabył porucznik Heinrich Strantz w następstwie licytacji majątku rodziny Kovenów. W 1780 r. we wsi był folwark, młyn, 7 gosp. Chłopskich, 3 zagrodnicze[2], a także leśniczówka, łącznie mieszkało 20 rodzin. W 1804 r. majątek był wyceniony na 14 tys. tal. W 1827 r. we wsi oraz w folwarku Nieradzin (Neuzimmer, później zwany Horst) mieszkały 134 osoby. Od uwłaszczenia w 1. Połowie XIX w. wieś dzieliła się na gminę wiejską i okręg dworski, który obejmował majątek ziemski. W 1867 r. było 80 mieszkańców gminy wiejskiej, a we wsi Barkowo z kolei w okręgu dworskim w odpowiednio 190 i 180 mieszkańców. W 1925 r. we wsi Barkowo mieszkało 236 osób. W 1930 r. okręg dworski został włączony do gminy wiejskiej. W 1931 r. gmina wiejska Barkowo obejmowała 803,9 ha pow., na jej terenie znajdowały się 23 budynki mieszk. we wsi Barkowo i osiedlu Nieradzin (Horst). Od 1875 r. gmina wiejska Barkowo należała do obwodu w Trzygłowie, gdzie też od 1874 r. działał dla niej urząd stanu cywilnego. W 1840 r. majątek ziemski w Barkowie nabył ekonom Grece, a w 1850 r. meklemburski szlachcic von Bulow. W w 1892 r. właścicielem dóbr ziemskich był ppłk. Von Normann, a obejmowały one 650 ha, w tym 569 ha gruntów ornych, hodowano 32 konie, 74 sztuk bydła, w tym 60 krów, 850 owiec, 60 sztuk trzody chlewnej. W dobrach działała  cegielnia, wiatrak, owczarnia i mleczarnia. W 1945 r. na folwarku zatrudniano 60 robotników rolnych, we wsi mieszkał nauczyciel, a także kołodziej i młynarz. Ostatnim właścicielem majątku w 1945 r. był Philipp von Normann. Mieszkańcy wsi od XVI w. wyznania ewangelicko-augsburskiego należeli do parafii w Baszewicach (Batzwitz). W 1931 r. we wsi mieszkało też 3 katolików, którzy należeli do parafii w Gryficach. Szkoła w Barkowie istniała już w 1723 r., pierwszym nauczycielem był Bernard Schmidt. W 1939 r. Barkowo liczyło 248 mieszkańców.


[1] 1 włóka mała – ok. 10 ha, 1 włóka średnia – ok. 20 ha.

[2] Zagrodnicy- kategoria ludności chłopskiej występująca od XIII/XIV do końca XIX w., związana z gosp. Czynszową. Zagrodnik posiadał niewielką działkę ziemi i dom z nadania feudała, któremu świadczył pracę na folwarku i płacił czynsz; wynajmowano ich do różnych prac.

 

Źródło: Gryfice. Dzieje Miasta, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Białeckiego, wyd. Urząd Miasta Gryfice, Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”; Szczecin 2013; s. 567-568.

  

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk