Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:12 lipca 2020 roku  |  Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
A+ A A-
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w wiosennej edycji konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór wniosków trwa do 15 marca do godz. 16:00.

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).

Czytaj dalej...

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) ogłasza konkurs ofert: Dyplomacja publiczna 2017

Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”

Czytaj dalej...

Wydarzenie w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce". Bezpłatne warsztaty dla NGO's odbędą się w dniach 6-7 marca 2017 r. w Koszalinie.

Zapraszamy do Koszalina w dniach 6-7.03.2017 r. na wydarzenie edukacyjne:

Podczas seminarium (w dniu 06.03) proponujemy przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Seminarium to wydarzenie dla max. 50 osób.

Czytaj dalej...

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Czytaj dalej...

NABÓR DOBRYCH PRAKTYK URBACT

30 stycznia 2017 r. w Brukseli odbyło się spotkanie, które miało na celu przedstawienie zasad działania i charakterystyki programu URBACT oraz informacji dotyczących naboru na „Dobre Praktyki URBACT” („URBACT Good Practice Call”). URBACT jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Głównym celem programu jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Europie.

Czytaj dalej...

Celem Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości -  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 

Czytaj dalej...
Bariery architektoniczne wciąż są powszechne w Polsce. Ograniczają dostęp do budynków, przestrzeni i usług dużej liczbie osób. Są to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ale też osoby starsze, rodzice z dziećmi czy też osoby mające okresowe problemy z poruszaniem się. Poprawie sytuacji nie sprzyja również obowiązujące prawo. Do 31 marca 2017 można przesyłać zgłoszenia udziału w konkursie architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”.
Czytaj dalej...
Do 28 lutego 2017 r. można przesyłać zgłoszenia udziału w III edycji konkursu dla samorządów i mieszkańców miast „Mieszkam-TU.eu - mądre pomysły na mądre miasto – edycja 2017”. Jego celem jest promocja najciekawszych pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w 2016 r. w ramach budżetów obywatelskich. W zmaganiach mogą uczestniczyć autorzy pomysłów, jak i gminy, na terenie których zostały one zrealizowane.
Czytaj dalej...
Od 6 lutego podmioty ekonomii społecznej mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). TISE będzie ich udzielało w 12 województwach (w czterech pozostałych województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim rolę operatora pełni Fundusz Regionu Wałbrzyskiego).
Czytaj dalej...

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk