Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

PO IIŚ: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY

Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Planowany termin naborów: październik 2015 r.

 

 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich,

4. Modernizacja wystaw stałych

5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tych filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji;

7. Zabezpieczenia obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem,

8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200 mln zł

więcej informacji: Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*