Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena
A+ A A-

RPO WZ: TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY WŁĄCZENIA

I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia


Planowany termin naborów:

Termin, od którego można składać wnioski:

2 listopada 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

1 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

czerwiec 2016 r.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny
i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów: 42 000 000,00 zł


Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Informacja: wzp.pl

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*