Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
A+ A A-

PC: DZIAŁANIA SZKOLENIOWE NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

PRIORYTET 3

 

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Nabór wniosków:

od 02.11.2015 r. do 02.02.2016 r.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 180 000,00 zł

Instytucja ogłaszająca konkurs: CPPC

Więcej informacji: tutaj

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*