Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
A+ A A-

PO IiŚ: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Informacja o naborze:

Termin składania wniosków: 01.12.2015 - 29.02.2016

 Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w ramach typu projektów nr 2 w pkt. 5. Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2. Zakres realizowanych projektów dotyczyć powinien budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów.

 

Finanse:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu- 85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000 000 zł

 

więcej informacji o naborze: NFOŚiGW

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*