Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
A+ A A-

PO WER: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne PO WER.

Informacja o naborze: 01.02.2016 r. - 29.02.2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

- podatki i opłaty lokalne, poprzez elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

- zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi poprzez m.in: wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją.


Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 800 PLN i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze współfinansowania krajowego.

W ramach alokacji na konkurs wyodrębnia się rezerwę finansową w wysokości 3 000 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne protesty Wnioskodawców.

Maksymalna wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczny JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty:

- 200 tys zł dla gmin i powiatów

- 400 tys dla miast na prawach powiatu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28 %

Więcej informacji znaleźć można tutaj

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*