Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:27 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
A+ A A-

KONKURS "TERAZ POLSKA" DLA GMIN- TERAZ CZAS NA TWOJĄ GMINĘ

Od 2006 roku Fundacja organizuje Konkurs "Teraz Polska" dla Gmin. Celem tej edycji Konkursu jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce.

Nagroda będzie promować gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność oraz spełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej gminy mieszkańców oraz inwestorów. Będzie także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu.

Wykorzystując doświadczenie uzyskane przy promocji Produktów i Usług dotychczas nagradzanych w Konkursie "Teraz Polska", chcemy, aby Godło "Teraz Polska" stało się także dla gmin swego rodzaju świadectwem potwierdzającym ich nowoczesność oraz podkreślającym jej unikalne walory. Dzięki temu Godło "Teraz Polska" stanowić będzie oryginalne narzędzie budujące markę gminy oraz jej prestiż.

Kryteria ocen zostały dostosowane do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy - odmienne wymagania obowiązują gminy wiejskie, a odpowiednio wyższe - gminy o charakterze wiejsko-miejskim oraz miejskim. Gminy najwyżej ocenione przez Ekspertów zostaną nominowane do otrzymania Godła. Spośród nich Kapituła wyłoni Laureatów.

W trakcie ocen szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące zagadnienia:

 • polityka inwestycyjna gminy,
 • dostępność do infrastruktury technicznej,
 • sposoby realizacji polityki społecznej,
 • organizacja i forma zarządzania Urzędu,
 • zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Wszystkie oceny dokonywane są przez Komisję Ekspertów w oparciu o kryteria Konkursu "Teraz Polska".

Warunki uczestnictwa w Konkursie "Teraz Polska" dla Gmin

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną oraz dowód przekazania na konto Fundacji opłaty rejestracyjnej w kwocie 500 zł, a następnie do dnia 22 stycznia 2016 r. złożyć w Biurze Konkursu wypełnioną ankietę weryfikacyjną (wniosek konkursowy) wraz z załącznikami;
 • uiścić opłatę weryfikacyjną (tabela opłat znajduje się poniżej)

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej oraz dowodu dokonania opłaty rejestracyjnej (500 zł), każda z gmin zainteresowanych przyznaniem Godła "Teraz Polska" otrzyma ankietę weryfikacyjną oraz  "Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Polskiego Godła Promocyjnego", obowiązujący w X edycji Konkursu dla Gmin, który zawiera szczegółowe procedury oceny i weryfikacji.

Tabela opłat weryfikacyjnych dla uczestników X edycji Konkursu "Teraz Polska" dla Gmin:

Opłata weryfikacyjna za zgłoszenie do konkursu "Teraz Polska" jest uzależniona od wielkości gminy mierzonej liczbą jej mieszkańców i wynosi:

 • 4.000 zł dla gmin do 15.000 mieszkańców
 • 5.000 zł dla gmin od 15.001 do 30.000 mieszkańców
 • 6.000 zł dla gmin od 30.001 do 100.000 mieszkańców
 • 7.000 zł dla gmin od 100.001 do 500.000 mieszkańców
 • 8.000 zł dla gmin powyżej 500.000 mieszkańców

Uczestnik Konkursu nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat poza opłatą rejestracyjną i weryfikacyjną.

Laureatom Konkursu dla Gmin przysługuje prawo do:                                                                           

 • umieszczenia Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony Urząd Gminy (Miasta),
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach informacyjno - reklamowych dotyczących Urzędu oraz wykorzystywania w kampaniach informacyjnych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Fundacją,
 • umieszczenia Godła Promocyjnego „Teraz Polska” obok nazwy Gminy (Miasta) na tablicach drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej Gminy (Miasta),
 • udziału w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami,
 • zniżek w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją,
 • korzystania ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze,
 • promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji,
 • prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą organizowanych przez Fundację,
 • cyklicznego informowania o nagrodzonych gminach na konferencjach prasowych oraz spotkaniach z mediami,
 • członkostwa w Klubie „Teraz Polska”.

więcej informacji na stronie: http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-dla-gmin

Zdjęcie: www.stronie.pl

 

 

 

 

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*