Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 września 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
A+ A A-

MINISTER OBRONY NARODOWEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W FORMIE POWIERZENIA W ZAKRESIE: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RP

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, zlotów, obozów, kursów itp.).

 

1)    Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości
do 5 000 000,00 zł.

2)    Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

  • w 2014 roku ok. 2 260 000,00 zł,
  • w 2015 roku ok. 2 840 000,00 zł.

3)    Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

4)    Termin realizacji zadania: 25.04 - 27.12.2016 r.

5)    Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r.

6)    Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.03.2016 r.

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

 

 

*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk