Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
A+ A A-

MINISTER OBRONY NARODOWEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W FORMIE POWIERZENIA W ZAKRESIE WSPIARANIA W ZAKRESIE: PODTRZYMANIE I UPOWSZECHNIENIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI (...)

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej(w tym m.in. działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych).

 1)    Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości
do 3 000 000,00 zł.

2)    Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

  • w 2014 roku ok. 1 500 000,00 zł;
  • w 2015 roku ok. 1 700 000,00 zł.

3)    Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

4)    Termin realizacji zadania: 25.04 - 27.12.2016 r.

5)    Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r.

6)    Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.03.2016 r.

Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*