Logo
Wydrukuj tę stronę

URUCHOMIONO REJESTRACJĘ DLA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W KONSULTACJACH IDEI PROJEKTOWYCH PROGRAMU INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK

Indywidualne konsultacje

Wspólny Sekretariat programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja do 17 czerwca 2016 r.

Konsultacje będą prowadzone: 15, 16 oraz 17 marca 2016 r. w siedzibie Sekretariatu w Gdańsku oraz on-line. Aby zarejestrować się na konsultacje, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Formularz należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu do 9 marca 2016 r.

więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/uruchomiono-rejestracje-dla-instytucji-zainteresowanych-udzialem-w-konsultacjach-idei-projektowych-programu-interreg-poludniowy-baltyk/

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 7. Istnieje prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Wiecej informacji w naszej polityce prywatnosci privacy policy.

.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk