Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
A+ A A-

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI POD NAZWĄ: "ORGANIZACJA I PROWADZENIE SZKOLEŃ RATOWNIKÓW WODNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej Ministrem, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.

1. Nazwa zadania

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz.747).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”, może dofinansowywać wyłącznie organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 r. w ustawie budżetowej na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. Minister zaplanował kwotę 150.000 zł.

więcej informacji: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/14296,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2016-roku-zadania-publiczneg.html

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*