Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:22 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
A+ A A-

OTWARTY KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr  53/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie nr 1 „Działania związane z koordynacją i upowszechnianiem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora”, 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, zero groszy).

Zadanie nr 2 „Szkolenia dla kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, zero groszy)

Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 r., w tym 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) w ramach realizacji Programu Region dla Rodziny.

Nabór ofert trwa do 8 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 1 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej znajdują się w załączeniu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

Anna Janiak, tel. 91 42 53 629
Malwina Kozera – Lesner, tel. 91 42 53 608
Marta Szczucka, tel. 91 42 53 628
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pokój nr 301

więcej informacji o konkursie oraz dokumenty do pobrania: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-z-zakresu

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*