Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:21 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
A+ A A-

KONKURS GRANTOWY PO STRONIE NATURY 2016

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).

Projekt grantowy powinien odnosić się do jednego lub więcej tematów priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 są:
a.) bioróżnorodność,
b.) deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,
c.) gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),
d.) recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców,
e.) odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii:

a.) Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5.000 złotych.

b.) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10.000 złotych.

Łącznie do rozdania jest pula 100.000 (sto tysięcy) złotych do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na organizację działań ekologicznych w podziale:
a.) 5 dofinansowań do 10.000 zł w ramach aktywności Małe formy ochrony przyrody – wprowadzenie konkretnych działań/czynności/inwestycji służących poszanowaniu środowiska, w tym odpowiedzialna turystyka,
b.) 10 dofinansowań do 5.000 zł w ramach aktywności Zaproś naturę do siebie – bezpośrednia obserwacja przyrody, a także projekty badawcze i nauka przez doświadczenie.

Harmonogram Konkursu Grantowego – edycja 2016:
- do 31 maja 2016
– nadsyłanie wniosków,
- do 24 czerwca 2016 – wyłonienie i ogłoszenie projektów do wsparcia grantami,
- do 28 kwietnia 2017 – realizacja projektów grantowych,
- do 19 maja 2017 – nadsyłanie sprawozdań ze zrealizowanych projektów.

Regulamin oraz formularz wniosku grantowego z instrukcją wypełnienia można znaleźć poniżej lub na stronie programu Po stronie natury.

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z działem PYTANIA I ODPOWIEDZI lub prosimy o kontakt telefoniczny: 22 622 81 18.

więcej informacji: http://naszaziemia.pl/programy/moje-silne-drzewo/konkurs-grantowy-2016/

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*