Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
A+ A A-

POIiŚ 2.4: OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach:

Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU

 SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ WYSYŁANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP W DNIACH 2-10 MAJA BR. TERMIN NABORU WNIOSKÓW W KONKURSACH NR POIS/2.4.5/2/2015 I POIS/2.4.5/3/2015 ZOSTAJE WYDŁUŻONY  DO DNIA 23.05.2016 r.

MAJĄC NA UWADZE RÓWNE TRAKTOWANIE WNIOSKODAWCÓW, WSZYSCY WNIOSKODAWCY, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI/WYSŁALI WNIOSKI W PIERWOTNYM TERMINIE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORYGOWANIA PRZEDMIOTOWYCH DOKUMENTÓW I ICH PONOWNEGO PRZESŁANIA.        

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA TAKIEJ SYTUACJI PROSIMY O WSKAZANIE W PIŚMIE PRZEWODNIM DO WNIOSKU INFORMACJI O WYCOFANIU WNIOSKU WCZEŚNIEJ ZŁOŻONEGO, Z PODANIEM JEGO NUMERU TECHNICZNEGO Z GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.

NOWY TERMIN NABORU (DO 23.05.2016 r.) OBOWIĄZUJE OD 16.05.2016 r.

Kto może składać wnioski?

  • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
  • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
  • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
  • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
  • uczelnie (forma prawna - kod 044);
  • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE (forma prawna - kod 148; kod 155);
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
  • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

więcej informacji o naborze: https://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-edukacja-spolecznosci-obszarow-chronionych/

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*