Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:19 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
A+ A A-

PO WER 2.5: SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA

Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). Jest on uzupełnieniem naboru ogłoszonego w grudniu 2015 r.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

więcej informacji o konkursie: https://www.power.gov.pl/nabory/25-skuteczna-pomoc-spoleczna-5/
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*