Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:24 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander
A+ A A-

PO WER 2.15: KSZTAŁECENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB ZMIENIAJĄCEJ SIĘ GOSPODARKI

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1 643 950

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 643 950   Informacje o naborze: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-21/
© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*