Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:26 maja 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna
A+ A A-

PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW AMBASADY USA W POLSCE

AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W WARSZAWIE, DZIAŁ SPRAW PUBLICZNYCH

PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW

Coroczna informacja o programach w okresie rozliczeniowym 2016, kończącym się 30 września 2016 r.

Uprawnienie do finansowania: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie

Numer CFDA: 19.040 – Programy dyplomacji publicznej

E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dział Spraw Publicznych (Public Affairs Section – PAS) Ambasady USA ma przyjemność ogłosić konkurs na finansowanie dostępne w ramach realizowanego przez ambasadę programu grantów. Proszę postepować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Cel grantu: Granty przeznaczone są na inicjatywy lokalnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, uniwersytetów, szkół i instytucji kultury. Ich celem jest wspieranie projektów, które:

 1. Szerzą wspólne dla Polski i Stanów Zjednoczonych wartości – Projekty, które promują amerykańską kulturę, w tym muzykę, sztukę, sport i edukację, studia amerykanistyczne i studia w Stanach Zjednoczonych, a także przewidują realizację zadań na rzecz praw człowieka, różnorodności, akceptacji grup mniejszościowych oraz innych wspólnych obszarów służących krzewieniu wolności i demokracji.
 2. Zwiększają dobrobyt gospodarczy – Projekty, które wspierają inwestycje i handel pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, a także ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekty zachęcające młodzież do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (tzw. STEM).
 1. Promowanie odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem naturalnym i zrównoważonego rozwoju – Projekty, które promują inwestycje w energię odnawialną, wspierają inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zachęcają do dbania o planetę.
 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego – Projekty, które wzmacniają zaangażowanie w obszarze NATO oraz bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, promują państwo prawa, itd.

Działania, które zazwyczaj obejmuje finansowanie (lista ta nie jest wyczerpująca): 

 • zaproszenie do Polski amerykańskiego eksperta w charakterze mówcy lub wykonawcy;
 • konferencje, warsztaty, fora, dyskusje panelowe, zajęcia z mistrzem poruszające tematy związane z Ameryką lub zagadnienia, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • wystawy dzieł twórców amerykańskich lub poruszające tematy amerykańskie;
 • zaangażowanie młodych ludzi, przywództwo, programy edukacyjne, w tym programy wymiany między młodzieżą polską i amerykańską;
 • programy kulturalne, szczególnie skierowane do ludzi młodych i społeczności borykających się z trudnościami;
 • programy radiowe, telewizyjne i mediów społecznościowych wspierające wymienione powyżej cztery cele.

Działania, których finansowanie zazwyczaj nie obejmuje (ista ta nie jest wyczerpująca): 

 • bieżące koszty wynagrodzenia;
 • wyposażenie biura;
 • płatność na rzecz zakończenia działań rozpoczętych przy wykorzystaniu innych funduszy;
 • projekty o charakterze politycznym lub sprawiające wrażenie stronniczości/wsparcia dla kampanii wyborczej osoby indywidualnej lub jednej partii;
 • programy wymiany obywateli angażujące inne kraje niż USA;
 • projekty w obszarze pomocy społecznej;
 • działalność partii politycznych;

projekty wspierające konkretną działalność religijną.

II. Informacja o przyznanie grantu
 

Rodzaj instrumentu finansującego: Porozumienie o współpracy lub o udzieleniu grantu. Porozumienia o współpracy różnią się od tych o udzieleniu grantu pod tym względem, że pracownicy PAS są aktywnie zaangażowani w przygotowanie wniosku, a następnie w realizację projektu.

Dolny pułap dla jednego grantu: brak

Górny pułap dla jednego grantu: 25 tys. USD 

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki zastrzega sobie prawo do przyznania większych lub mniejszych środków finansowych w zależności od liczby wniosków, które jest gotowa sfinansować lub w przypadku okoliczności uznanych za sprzyjające interesowi rządu amerykańskiego.

Projekt i okresy budżetowe: Lokalne projekty grantowe muszą zostać zakończone w ciągu roku lub w krótszym okresie. Dział Spraw Publicznych może uwzględnić wnioski o granty na kontynuację finansowania w ramach przyznanego grantu poza początkowy okres budżetowy,  w zależności od dostępności środków, satysfakcjonującego postępu działań wnioskodawców i przekonania, że kontynuowanie finansowania będzie w najlepszym interesie Departamentu Stanu.

Wnioskodawcy powinni uważnie przygotować budżet, który będzie współmierny z celami projektów. Dział Spraw Publicznych uwzględni wnioski do 25,000 USD, przy czym projekty z niższym budżetem mają większą szansę na dofinansowanie. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5,000-10,000 USD.

III. Informacje o kwalifikowalności 

Ambasada zachęca do składania wniosków przedstawicieli wszystkich sektorów: organizacje społeczeństwa obywatelskiego zaangażowane społecznie, think tanki, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie i kulturalne oraz osoby indywidualne. Czekamy na wnioski, których adresatami będą odbiorcy w Polsce, zróżnicowani pod względem geograficznym i demograficznym, a także wnioski przewidujące transgraniczną współpracę pomiędzy Polską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Wnioski mogą również składać amerykańskie organizacje pozarządowe i osoby indywidualne, ale pierwszeństwo mają organizacje pozarządowe z Polski lub partnerstwa, które służą współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. Ambasada zachęca wnioskodawców do przedłożenia informacji o tym, w jaki sposób część kosztów realizacji projektu zostanie pokryta z innych źródeł a także do zgłaszania projektów zakładających dzielenie się kosztami z wykorzystaniem pomocy wolontariuszy.

IV Składanie wniosków i terminy 

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz: Formularz zgłoszeniowy (PDF 135 Kb)

i wysłać go w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wniosek musi zawierać poniższe informacje:

 • Nazwa organizacji, adres, numer telefonu, e-mail, strona internetowa, imię i nazwisko oraz stanowisko: dyrektora (bądź sygnatariusza grantu), a także koordynatorów projektu, w tym w szczególności osób, które będą zaangażowane w realizację projektu i sprawy budżetowe.
 • Tytuł i opis projektu. Wniosek powinien zawierać informacje, które pozwolą osobie nieznającej projektu dokładnie zrozumieć zamierzenia wnioskodawcy i poszczególne elementy projektu. Opis nie powinien przekraczać jednej strony maszynopisu. 
 • Cele projektu.Prosimy w zrozumiały sposób przedstawić cele projektu. Jakie są oczekiwane wyniki realizacji projektu i jak zostaną zmierzone? Dlaczego mogą być wartościowe w perspektywie krótko- i długoterminowej?
 • Kim są odbiorcy projektu? Proszę podać liczby, przedział wiekowy, płeć, lokalizację geograficzną i inne informacje, dotyczące tego, kto będzie beneficjentem projektu. Proszę wyjaśnić, dlaczego warto zwrócić się akurat do tych odbiorców.
 • Uzasadnienie realizacji projektu.Na czym polega wyjątkowość projektu? Czego nowego o kulturze i społeczeństwie amerykańskim nauczą się Polacy? W przypadku zaproszenia ekspertów, w jaki sposób do nich trafiono? Opis nie powinien przekraczać jednej strony. 
 • Proponowane terminy i miejsca.Proszę wskazać dokładne terminy i daty planowanych działań i wydarzeń. Maksymalny czas trwania projektu nie powinien przekraczać 12 miesięcy.
 • Szczegółowy budżet.Wnioskodawca powinien przygotować listę wszystkich wydatków, które zostaną poniesione w ramach projektu. Budżet powinien być logiczny i na tyle szczegółowy, aby osoba rozpatrująca wniosek mogła dokładnie zrozumieć, do czego odnoszą się poszczególne liczby i skąd się wzięły. Proszę wskazać w oddzielnych kolumnach, które koszty mają być poniesione przez rząd amerykański, a które będą dzielone. Proszę wskazać wszystkie źródła finansowania, jakie organizacja otrzymała na dany projekt. Proszę także załączyć informacje o wszystkich wcześniejszych grantach otrzymanych z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i/lub agencji rządu amerykańskiego. Budżet należy przedstawić w dolarach amerykańskich.

Sekcja Spraw Publicznych zachęca do zapraszania do Polski amerykańskich ekspertów. W takim wniosku można wpisać nazwisko mówcy lub prośbę o danego mówcę, wraz z opisem zagadnienia, na temat którego będzie się wypowiadał. Koszty podróży mogą obejmować podróż lotniczą klasą ekonomiczną, dietę na posiłki, maksymalne honorarium w wysokości 250 USD dziennie i transport na miejscu. Wniosek powinien zawierać przewidywany dzienny harmonogram pobytu eksperta (minimum dwa dni realizacji programu, z wyłączeniem dni podróży). W przypadku planowanego uczestnictwa w konferencji, proszę ją opisać (organizator, tematy, cele, odbiorcy, inni sponsorzy, inni mówcy i uczestnicy). Proszę pamiętać, że ustawa Fly America Act http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html wymaga, aby każda osoba, która odbywa transatlantycką podróż lotniczą finansowaną przez rząd amerykański, korzystała z usług amerykańskiego przewoźnika w klasie ekonomicznej.

Proszę pamiętać, że granty Ambasady USA NIE mogą być wykorzystywane w celu finansowania  działalności politycznej, działalności handlowej, kampanii na rzecz pozyskiwania środków finansowych, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych, projektów, których nadrzędnym celem jest instytucjonalny rozwój samej organizacji lub wydatków reprezentacyjnych (jedzenie, napoje alkoholowe, itd.).

PAS poinformuje Państwa o otrzymaniu wniosku. Wnioski (wyłącznie w języku angielskim) nie będą uwzględniane do momentu otrzymania wszystkich informacji. Pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagania w zakresie kwalifikowalności

WAŻNE: Instytucje ubiegające się o przyznanie pomocy, zobowiązane są uzyskać numer DUNS (Dun & Bradstreet – D&B) zanim będą się kwalifikowały do otrzymania pomocy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dnb.com.pl/ODNB.aspx?id=DUNS

Za uzyskanie DUNS w związku ze złożeniem wniosku o grant od rządu amerykańskiego wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów. Wszelkie dodatkowe usługi oferowane w trakcie procesu rejestracji nie są konieczne i wnioskodawca nie jest zobowiązany rejestrować się na nie. 

Organizacji wnioskodawcy musi zostać nadany Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE). Wnioskodawcy powinni odwiedzić następującą stronę i poprosić o nadanie kodu NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx

Przed uzyskaniem grantu od Departamentu Stanu wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są również dokonać rejestracji w systemie SAM (System for Award Management)www.sam.gov 

Ważne: Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

Granty przyznawane osobom fizycznym są zwolnione z wymogów uzyskania numeru DUNS, kodu NCAGE oraz rejestracji w systemie SAM.

V Proces przeglądu i wyboru wniosków 

Ambasada będzie przyjmować wnioski na zasadzie ciągłej w ciągu roku i dokona przeglądu wniosków kwartalnie, w zależności od dostępności funduszy:

 • 1 marca
 • 30 czerwca

Każdy wniosek zgłoszony w odpowiedzi na to ogłoszenie będzie oceniony w oparciu o poniższe kryteria oceny. Przygotowane kryteria mają pomóc dokonać oceny jakości projektu i oszacować szanse jego powodzenia. Kryteria te są ze sobą mocno powiązane i uwzględniane w całości podczas dokonywania oceny wniosków. Wnioski będą oceniane z uwzględnieniem kompletności, spójności, jasności i dokładności. Przy ocenie wniosków komisja grantowa daje pierwszeństwo:

 • Programom, których treść obejmuje w znaczącym stopniu zagadnienia amerykańskie i które są powiązane z amerykańską kulturą i wartościami;
 • Przygotowane są przez osoby/instytucje z udokumentowaną historią w  doskonale zrealizowanych projektach;
 • Programom, dzięki którym amerykańskie i polskie instytucje partnerskie będą mogły nawiązać nowe kontakty, Polacy i Amerykanie nowe znajomości, lub które w innowacyjny sposób przedstawią amerykańską kulturę i społeczeństwo;
 • Programom, które promują różnorodność i akceptację dla grup mniejszościowych, w tym osób z niepełnosprawnością i społeczności LGBTI;
 • Programom skierowanym do ludzi młodych – szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i młodej kadry;
 • Programom wykorzystującym media społecznościowe;
 • Programom, które przewidują zaangażowanie American Spaces (American Corners, America@YourLibrary, Young Learners Resource Centers) w Polsce. Więcej informacji na temat American Spaces dostępnych jest na poniższych stronach internetowych:

Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymają oficjalne pisemne zawiadomienie i szczegółowe informacje na temat dalszych procedur administracyjnych, koniecznych do sfinalizowania procesu przyznawania grantu. Przyznanie grantów uzależnione jest od dostępności środków finansowych rządu amerykańskiego i podpisania oficjalnych dokumentów grantowych. Informacje przekazywane ustnie bądź inną nieformalną drogą komunikacji nie stanowią oficjalnego zawiadomienia o przyznaniu grantu, a wnioskodawcy nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych dla wnioskowanego projektu do momentu zakończenia wszystkich wymaganych procedur administracyjnych.

VI Procedura administracyjna związana z przyznaniem grantu

Ogłoszenie o przyznaniu grantu: Umowa o przyznaniu grantu lub o współpracy będzie przygotowana, podpisana, przyznana i zarządzana przez urzędnika ds. grantów. Urzędnika ds. grantów rządu amerykańskiego oddelegowuje do spisania i przyznania umów o przyznaniu grantu i o współpracy oraz do zarządzania nimi dyrektor ds. zamówień Departamentu Stanu USA (U.S. Department of State Procurement Executive). Umowa o przyznaniu pomocy jest dokumentem upoważniającym i zostanie przekazana odbiorcy.

Departament Stanu nie ma obowiązku przekazywania w przyszłości żadnych dodatkowych środków finansowych związanych z przyznanym grantem. Decyzja o zwiększeniu dofinansowania lub przedłużeniu okresu wykonania leży wyłącznie w gestii Departamentu Stanu.

Wymagania w zakresie sprawozdawczości: W przypadku projektów przyznanych na mocy tego ogłoszenia, odbiorca grantu musi przedkładać sprawozdania finansowe i opisowe zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu grantu. Wypłata środków może zostać powiązana z punktualnym składaniem sprawozdań. Umowa o przyznaniu grantu określi wszystkie inne szczegóły związane  z administrowaniem przyznanym grantem. Końcowe sprawozdania programowe i finansowe należy złożyć 90 dni po zamknięciu okresu projektowego. Sprawozdania z postępu należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres znajdujący się w informacji o przyznaniu grantu. 

Informacja o „honorowym patronacie”: Do Działu Spraw Publicznych często spływają prośby od osób fizycznych bądź organizacji o objęcie przez Ambasadę bądź Ambasadora „honorowym patronatem” projektów lub wydarzeń (w tym o możliwość wykorzystania logo lub symbolu Ambasady Amerykańskiej bądź Konsulatu Generalnego USA w Krakowie). Ze względu na wytyczne w zakresie etyki nie możemy obejmować patronatem lub wystawiać pism wyrażających wsparcie dla instytucji, które nie otrzymują środków od rządu Stanów Zjednoczonych. Zgoda na wykorzystywanie logotypu USA jest udzielana indywidualnie oraz ściśle ograniczona do projektów, w które rząd USA wnosi swój istotny wkład.


Więcej informacji: https://pl.usembassy.gov/pl/edukacja/program-malych-grantow/

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*