Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:23 kwietnia 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
A+ A A-

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: "DODATKOWE WSPARCIE SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA LITWIE I ŁOTWIE W 2016 R."

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających zadaniom opisanym w pkt 2.1. Regulaminu konkursu:

Zadanie 1: Wsparcie uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania
na Litwie.

Zadanie 2: Długofalowe podniesienie atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 1 499 900,00 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) PLN.

2. Zasady przyznawania dotacji:

o przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
:

 

Konkurs – „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”

Więcej informacji: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/konkurs/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego___dodatkowe_wsparcie_szkolnictwa_polskiego_na_litwie_i_lotwie_w_2016_r__;jsessionid=60FF6C8E6F1B332E11469D5706E9A52A.cmsap4p

 

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*