Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

Gmina Gryfice

*
Polish English French German Italian Russian 
Dzisiaj jest:18 czerwca 2018 roku  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
A+ A A-

AGENDA MIEJSKA UE. ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES MIASTA@MR.GOV.PL

Do końca sierpnia miasta mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej UE - informuje Ministerstwo Rozwoju.

Cyfryzacja, Mobilność miejska, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Przystosowanie do zmian klimatycznych, Przemiany energetyczne, Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce, Zrównoważone użytkowanie gruntów i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym oraz Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne – to pozostałe tematy priorytetowe Agendy Miejskiej UE, w ramach których utworzone zostaną kolejne partnerstwa.

Zainteresowane miasta mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach do końca sierpnia.
Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, we wniosku powinny znaleźć się informację wskazujące, w jakim temacie partnerstwa są gotowe wziąć udział zainteresowane samorządy i w jakiej formie – partnera lub koordynatora.
Do zgłoszenia jst muszą dołączyć krótką informację w języku angielskim dotyczącą m. in.: powodu zainteresowania danym tematem i doświadczenia w tej dziedzinie.

Natomiast miasta zainteresowane koordynacją danego partnerstwa, powinny przygotować krótką informację określającej założenia partnerstwa, w tym jakie europejskie bariery i potencjały będą rozpatrywane w ramach podjętych działań oraz wstępna propozycję składu partnerstwa.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w tytule wpisując „Partnerstwa Agendy Miejskiej”. Resort rekomenduje, aby zgłoszenia przesyłać również do organizacji reprezentujących miasta i regiony na poziomie UE – EUROCITIES oraz CEMR – które zaangażowane są w działania związane z realizacją Agendy Miejskiej.

Decyzje dotyczące powołania przyszłych partnerstw mają zostać podjęte 4 października podczas spotkania dyrektorów generalnych państw członkowskich UE ds. rozwoju miast.

W przypadku miast, zgłaszania propozycji nominacji mogą dokonywać: przedstawiciele państw członkowskich (osoby reprezentujące kraj we współpracy), URBACT – decyzją Komitetu Monitorującego Program, Komitetu Regionów oraz przedstawiciele CEMR oraz EUROCITIES.

Do tej pory uruchomiono cztery partnerstwa poświęcone tematom: jakości powietrza, ubóstwu miejskiemu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Łódź), mieszkalnictwu (udział w tym partnerstwie bierze miasto Poznań) oraz integracji migrantów i uchodźców.

Na bazie pierwszej oceny partnerstw pilotażowych powstały wstępne rekomendacje dla samorządów.

1. Partnerstwo powinno rozpocząć prace w momencie skompletowania co najmniej 80 % uczestników, którzy są gotowi zaangażować się aktywnie w prace.

2. Uczestnicy partnerstwa powinni być ekspertami z danej dziedziny i posiadać odpowiednie doświadczenie w danym temacie.

3. Partnerzy powinni być aktywni i wygospodarować odpowiedni czas oraz zasoby na realizację zadań w ramach partnerstwa (w tym celu proponuje się tzw. 'letter of commitment').

4. Koordynatorzy partnerstwa:

- na wstępie powinni poznać oczekiwania uczestników partnerstwa aby określić jego zakres, skoncentrować się na kilku konkretnych zagadnieniach, w ramach których możliwe jest podjęcie działań oraz sformułowanie realistycznych celów i osiągnięcie w określonym czasie oczekiwanych rezultatów.

- powinni wytyczać prace i dyskusje w kierunku wypracowania rekomendacji, zaleceń i rozwiązań.

- powinni zapewnić aby każde działanie zaproponowane w Planie Działania uwzględniało zasady przekrojowe (pkt. 12 Paktu amsterdamskiego), które są równie ważne jak same tematy.

- powinni odnieść się w ramach danego partnerstwa do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej celów, wybierając te najbardziej odpowiednie dla danego partnerstwa i obrazując w jaki sposób przyczyni się ono do ich realizacji.

- powinni umożliwiać również innym stronom, nie będącym uczestnikami partnerstw, zasięgnięcie informacji o działaniach partnerstwa i możliwość wniesienia wkładu w jego prace.

- mogą rozważyć rozbicie zakresu partnerstwa i Planu Działania na podzadania, które będą koordynować poszczególni partnerzy, przyspieszając proces jego realizacji.

5. Plan Działania powinien adresować realne potrzeby oraz istotne kwestie i problemy widoczne na poziomie lokalnym i krajowym w obszarze legislacji, finansowania, wiedzy – poprawa obecnych lub propozycja nowych rozwiązań. Plan powinien być operacjonalny i możliwy do zrealizowania w wyznaczonym czasie.

6. Pod pojęciem „przedstawiciel władz miejskich” uczestniczący w partnerstwie odnosi się również do zrzeszeń obszarów miejskich czy związków metropolitalnych.

Więcej informacji na temat funkcjonowania partnerstw:  Working Programme of the Urban Agenda for the EU.

Źródło: ZMP
jm/Serwis Samorządowy PAP

© 2014 Gmina Gryfice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*